Skip to main content

Parowanie procesora dźwięku ze zgodnym urządzeniem Apple^

W jaki sposób mogę sparować procesor dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 z urządzeniem iPhone lub iPod touch?

Przed użyciem funkcji sterujących aplikacji Nucleus Smart należy sparować procesor(y) dźwięku ze zgodnym urządzeniem iPhone lub iPod touch. Więcej informacji na temat parowania można znaleźć w Często zadawanych pytaniach dotyczących korzystania z aplikacji Nucleus Smart.

 

Czy mogę sparować procesory dźwięku obu moich implantów z urządzeniem iPhone lub iPod touch?

Tak. Jeśli jesteś pacjentem obustronnie zaimplantowanym, musisz sparować oba procesory dźwięku ze zgodnym urządzeniem Apple. Aby to zrobić, sparuj oba procesory dźwięku w tym samym czasie (w jednym okresie parowania) i upewnij się, że zostały one poprawnie skonfigurowane jako „lewe” i „prawe” urządzenie.

^Procesory dźwięku Cochlear Nucleus 7 i Kanso 2 są zgodne z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch. Informacje na temat zgodności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility. Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat zgodności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility. Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Nazwa App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.