Skip to main content

Aplikacja Nucleus® Smart: Śledzenie funkcji słuchowych


Procesory dźwięku Nucleus 7 i Kanso 2 stale monitorują sytuację dźwiękową i są w stanie rozpoznać mowę. Wykresy na ekranie „Czas rejestracji mowy” ilustrują zarejestrowany czas używania mowy. Jeśli korzystasz z akcesorium do przesyłu strumieniowego (np. zgodnego urządzenia iPhone), ten czas także jest obliczany i dodawany do łącznej wartości „Czas rejestracji mowy”.

Czas spędzony w sytuacji dźwiękowej koreluje z długością czasu korzystania z implantu. Docelowy „Czas rejestracji mowy” jest inny dla każdej osoby i zależy od jej wieku, sytuacji rodzinnej i zawodowej, a także czasu posiadania implantu. Na początek dobrze jest kontrolować „Czas rejestracji mowy” przez około tydzień, a następnie nieco podwyższyć wartość docelową i sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania lepszego wyniku.

Wskazówki w aplikacji Nucleus Smart pomogą zwiększyć wartość „Czas rejestracji mowy”.


Mianem „odłączenia cewki” określa się sytuację, w której cewka procesora dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 odłącza się od implantu. „Odłączenia cewki” to liczba odłączeń cewki procesora dźwięku od implantu danego dnia. Liczba ta uwzględnia wszystkie sytuacje, w których cewka została odłączona celowo (np. podczas przebierania się lub brania prysznica) i te, w których doszło do nieumyślnego odłączenia cewki (np. przypadkowego strącenia). „Odłączenie cewki” może także zostać zarejestrowane w przypadku problemu z kablem cewki nadawczej procesora dźwięku Nucleus 7.

Liczba odłączeń cewki jest inna u każdej osoby i zależy od trybu życia. Dobrze jest określić własną wartość wyjściową. Aby zobaczyć, jaka wartość jest typowa dla Ciebie lub Twojego dziecka, możesz sprawdzić średnią liczbę odłączeń cewki w każdym tygodniu. Możesz także odnotować liczbę odłączeń cewki w ciągu dnia, kiedy masz pewność, że nie doszło do nieumyślnego odłączenia cewki bądź liczba takich sytuacji była minimalna. Ta wartość wyjściowa pozwoli Ci określić, czy liczba wyświetlanych odłączeń cewki jest wyższa niż zwykle.

Wskazówki w aplikacji Nucleus Smart mogą pomóc Ci w zminimalizowaniu odłączeń cewki, z którymi masz do czynienia.


Mogło dojść do utraty połączenia między procesorem dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 a zgodnym urządzeniem Apple, przez co w tym okresie nie została zgromadzona wystarczająca ilość danych.

Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, musisz upewnić się, że zgodne urządzenie iPhone lub iPod touch i procesor dźwięku oraz funkcja Bluetooth® są włączone, a zgodne urządzenie Apple znajduje się w pobliżu (przynajmniej raz rano i raz w nocy).

Należy pamiętać, że dane są gromadzone tylko wtedy, gdy aplikacja Nucleus Smart jest uruchomiona, choć może ona działać w tle.


Nie. Musisz się tylko upewnić, że zgodne urządzenie Apple i procesor dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 są włączone i znajdują się blisko siebie (przynajmniej raz rano i raz w nocy), funkcja Bluetooth jest włączona, a aplikacja Nucleus Smart na zgodnym urządzeniu Apple jest uruchomiona.


Nie. Szanujemy Twoją prywatność. Procesory dźwięku Nucleus 7 i Kanso 2 monitorują otoczenie dźwiękowe i wykrywają mowę, ale nie nagrywają dźwięku.


ForwardFocus to włączana przez użytkownika funkcja sterowania, która umożliwia lepsze słyszenie w trudnych sytuacjach dźwiękowych. Można ją włączać i wyłączać w karcie „Programowanie” aplikacji Nucleus Smart.

Po włączeniu funkcja ForwardFocus zmniejsza hałas dobiegający z tyłu użytkownika, aby mógł on lepiej słyszeć rozmówcę znajdującego się przed nim. Funkcję należy włączać w otoczeniu dźwiękowym wymagającym skupienia się na rozmówcy z przodu, i wyłączać, gdy nie będzie już potrzebna, przykładowo w cichym miejscu.

Funkcję ForwardFocus musi włączyć lekarz. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z firmą Cochlear lub swoim lekarzem.


Synchronizacja danych jest funkcją aplikacji Nucleus Smart umożliwiającą zsynchronizowanie danych z procesora dźwięku z chmurą Cochlear.

Po włączeniu funkcji synchronizacji danych dane ze śledzenia funkcji słuchowych ze wszystkich urządzeń zostaną połączone i zostanie utworzona ich kopia zapasowa. Oznacza to, że jeśli zgubisz telefon, Twoje dane nie zostaną utracone i będą dostępne po zalogowaniu się z innego urządzenia.


Po sparowaniu procesora dźwięku z aplikacją Nucleus Smart pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć funkcję synchronizacji danych. Włączenie funkcji synchronizacji danych spowoduje, że Twoje dane ze śledzenia funkcji słuchowych zostaną zsynchronizowane z chmurą Cochlear. Jeśli funkcja synchronizacji danych jest wyłączona, dane ze śledzenia funkcji słuchowych są przechowywane tylko w Twoim urządzeniu i nie zostaną zsynchronizowane.