Skip to main content

Aplikacja Nucleus® Smart: Najczęściej zadawane pytania


Z aplikacją Nucleus Smart są zgodne procesory dźwięku Cochlear™ Nucleus 7 oraz Kanso 2.


Aplikacja Nucleus Smart jest zgodna z urządzeniami iPhone 5s (lub nowszymi) oraz iPod 6. generacji (lub nowszymi) z systemem operacyjnym iOS 11.0 lub nowszym. Nie jest zgodna z innymi urządzeniami Apple. Informacje na temat zgodności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility.


Aplikację Nucleus Smart można bezpłatnie pobrać ze sklepu Apple App Store. Dotknij ikony sklepu App Store, wyszukaj frazę „Nucleus Smart” i wybierz opcję pobierania aplikacji Nucleus Smart. Należy pamiętać, że aplikacja Nucleus Smart może nie być dostępna we wszystkich krajach i z tego powodu może nie pojawić się w wynikach wyszukiwania.


Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji Nucleus Smart dotknij pozycji „Tryb demonstracyjny”, aby uzyskać informacje na temat różnych funkcji i opcji. Pozwoli to zapoznać się z aplikacją Nucleus Smart i jej działaniem jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z procesora dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2.

Aby sterować procesorem dźwięku za pomocą aplikacji Nucleus Smart, zaloguj się przy użyciu swoich danych konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz je utworzyć po pobraniu aplikacji, dotykając opcji „Utwórz nowe konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Procesor dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 można sparować z maksymalnie pięcioma zgodnymi urządzeniami Apple, na których zainstalowano aplikację Nucleus Smart. W danym momencie z procesorem(-ami) dźwięku można połączyć tylko jedno zgodne urządzenie. 


W trybie demonstracyjnym można używać aplikacji Nucleus Smart bez połączenia z procesorem dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 w celach demonstracyjnych lub aby zapoznać się z jej działaniem. Tryb demonstracyjny można włączyć/wyłączyć w „Ustawieniach” aplikacji Nucleus Smart.


Tak. Po sparowaniu zgodnego urządzenia Apple z procesorem dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 swojego dziecka będzie można zdalnie sterować procesorem, dostosowując poziom głośności czy zmieniając program, oraz monitorować jego stan, np. poziom energii baterii.

Aby zapobiec przesyłaniu do procesora dziecka Twoich połączeń telefonicznych lub słuchanej muzyki, należy wyłączyć przesył strumieniowy dźwięku do procesora dziecka. Można to zrobić wybierając w „Ustawieniach” Twojego urządzenia Apple pod pozycją „Dostępność” Twoje urządzenie słuchowe dla „Wyjścia audio”. Po wybraniu opcji „Wyjście audio”, a następnie „Połączenia” lub „Multimedia” zaznacz pozycję „Nigdy aparaty słuchowe”, by zatrzymać przesył strumieniowy połączeń lub plików multimedialnych. Spowoduje to zatrzymanie przesyłu strumieniowego do procesora dźwięku Twojego dziecka, nadal jednak będzie można nim sterować za pomocą aplikacji Nucleus Smart.


Jeśli nie możesz zmienić ustawień procesora(-ów) dźwięku za pomocą aplikacji Nucleus Smart, może to oznaczać, że Twoje zgodne urządzenie Apple nie jest prawidłowo sparowane z procesorem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu parowania, obejrzyj animację dotyczącą parowania. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania upewnij się, że Twoje urządzenie znajduje się w zalecanym zasięgu, a w pobliżu nie ma żadnych źródeł nadmiernych zakłóceń. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z firmą Cochlear.

 

W prawej górnej części głównego ekranu aplikacji Nucleus Smart widoczna jest ikona baterii. Wskazuje ona poziom energii baterii procesora dźwięku. Dotknij ikony baterii, aby wyświetlić ekran „Status”, na którym pojawi się bardziej szczegółowy widok poziomu energii baterii procesora dźwięku. Ekran ten przedstawia również poziom głośności dźwięku przekazywanego do procesora dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 oraz wskaźnik statusu procesora dźwięku. Symbol zaznaczenia oznacza, że procesor dźwięku działa prawidłowo.


Kliknij dwukrotnie przycisk powrotu do menu lub ekranu głównego na zgodnym urządzeniu Apple, aby wyświetlić wszystkie uruchomione aplikacje. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przewijać aplikacje. Jeśli aplikacja Nucleus Smart jest uruchomiona, będzie się znajdować w podglądzie aplikacji. Dotknij podglądu ekranu aplikacji Nucleus Smart, aby powrócić do aplikacji i kontynuować jej używanie. Aby możliwe było otrzymywanie alarmów, lokalizowanie zgubionego procesora dźwięku i korzystanie z funkcji Śledzenie funkcji słuchowych, aplikacja na urządzeniu Apple musi być cały czas uruchomiona. W przypadku zamknięcia aplikacji w celu rozwiązania problemów należy pamiętać o jej późniejszym uruchomieniu.


Aplikacja Nucleus Smart przestanie działać tylko w przypadku wymuszenia jej zamknięcia przez użytkownika. Aplikację należy zamykać jedynie na czas rozwiązywania problemów, ponieważ jej wyłączenie uniemożliwi korzystanie z takich funkcji jak Znajdź mój procesor i Śledzenie funkcji słuchowych. Aby zamknąć aplikację, kliknij dwukrotnie przycisk powrotu do menu lub ekranu głównego na zgodnym urządzeniu Apple, aby wyświetlić wszystkie uruchomione aplikacje. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przewijać otwarte aplikacje do momentu znalezienia podglądu aplikacji Nucleus Smart. Po znalezieniu ekranu podglądu aplikacji Nucleus Smart przesuń palcem w górę, aby ją zamknąć.


Jeśli nadal masz problemy lub jakiekolwiek pytania dotyczące aplikacji Nucleus Smart, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Cochlear pod adresem cochlear.com/intl/contact/global-offices w celu uzyskania pomocy.


Aplikacja Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch łączy się z aplikacją Nucleus Smart działającą na zgodnym urządzeniu iPhone, natomiast nie łączy się bezpośrednio z procesorem dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2. Aby aplikacja Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch mogła działać, należy ją uruchomić na urządzeniu iPhone.

Do sparowania z urządzeniem iPhone urządzenie Apple Watch wykorzystuje technologię Bluetooth®. Połączenie Bluetooth używane jest również do komunikowania się aplikacji Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch z aplikacją Nucleus Smart.

Zmiana ustawień procesora dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 w aplikacji Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch jest od razu widoczna w aplikacji Nucleus Smart na urządzeniu iPhone.


Najniższa zgodna wersja systemu watchOS (system operacyjny zegarka Apple Watch) to wersja 6.

Informacje na temat zgodności można znaleźć na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility

W chwili obecnej aplikacja Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch jest zgodna z aplikacją Nucleus Smart tylko w USA i w wybranych krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z firmą Cochlear.


Jeśli urządzenie iPhone utraci połączenie z procesorem dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2, jego sterowanie z poziomu aplikacji Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch nie będzie możliwe.

Pojawi się komunikat z poleceniem uruchomienia aplikacji Nucleus Smart na urządzeniu iPhone celem ponownego nawiązania połączenia z procesorem dźwięku.


Aby móc sterować procesorem dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 za pomocą aplikacji Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch, należy się zalogować w aplikacji Nucleus Smart.


Aplikacja Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch została wprowadzona w USA i Ameryce Łacińskiej we wrześniu 2019 roku.

Użytkownicy aplikacji Nucleus Smart w krajach innych niż wyżej wymienione nie będą mogli używać aplikacji Nucleus Smart na urządzenie Apple Watch. Dostępność w innych krajach będzie zależna od lokalnych harmonogramów wprowadzenia produktu na rynek.