Skip to main content

Parowanie procesora dźwięku Nucleus® 7 z kompatybilnym urządzeniem z systemem Android™^

W jaki sposób mogę sparować procesor dźwięku Nucleus 7 z moim urządzeniem z systemem Android?

Przed użyciem funkcji sterujących aplikacji Nucleus Smart należy sparować procesor(y) dźwięku z kompatybilnym urządzeniem z systemem Android.

 

Czy mogę sparować obustronne procesory z moim urządzeniem z systemem Android?

Tak. Jeśli nosisz obustronne procesory dźwięku Nucleus 7, musisz sparować oba procesory dźwięku z kompatybilnym urządzeniem z systemem Android. Aby to zrobić, sparuj oba procesory dźwięku w tym samym czasie (w ramach jednego okna parowania).

 

Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat kompatybilności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Robot symbolizujący system Android jest reprodukowany lub modyfikowany na podstawie dzieła, które zostało stworzone i udostępnione przez firmę Google, i używany zgodnie z warunkami licencji Creative Commons 3.0 Attribution License. Nazwa Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego procesora dźwięku Nucleus 7 wymagana w celu zapewnienia zgodności z systemem Android może nie być dostępna na Twoim rynku. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Cochlear.