Skip to main content

Aplikacja Nucleus® Smart: Śledzenie funkcji słuchowych


Procesor dźwięku Nucleus® 7 stale monitoruje otoczenie akustyczne i jest w stanie rozpoznać mowę. Wykresy na ekranie „Czas rejestracji mowy” ilustrują zarejestrowany czas używania mowy. Jeśli korzystasz z akcesorium do przesyłu strumieniowego (np. Cochlear Wireless TV Streamer (nadajnik TV)), ten czas także jest obliczany i dodawany do łącznej wartości „Czas rejestracji mowy”.

Czas spędzony w otoczeniu akustycznym koreluje z długością czasu korzystania z implantu. Docelowy „Czas rejestracji mowy” jest inny dla każdej osoby i zależy od wieku, sytuacji rodzinnej i zawodowej, a także czasu korzystania z implantu. Na początek dobrze jest kontrolować „Czas rejestracji mowy” przez około tydzień, a następnie nieco podwyższyć wartość docelową, aby sprawdzić, czy możliwa jest poprawa.

Wskazówki w aplikacji Nucleus Smart pomogą zwiększyć wartość „Czas rejestracji mowy”.


Wartość „Odłączenia cewki” oznacza liczbę odłączeń cewki procesora dźwięku systemu Nucleus 7 od implantu ślimakowego danego dnia. Liczba ta uwzględnia wszystkie sytuacje, w których cewka została celowo odłączona (np. podczas przebierania się lub brania prysznica) i w których doszło do nieumyślnego odłączenia cewki (np. strącenia). „Odłączenie cewki” może także zostać zarejestrowane w przypadku problemu z kablem cewki.

Liczba odłączeń cewki jest inna u każdej osoby i zależy od trybu życia. Dobrze jest ustalić własną wartość wyjściową. Aby zobaczyć, jaka wartość jest typowa dla Ciebie lub Twojego dziecka, możesz sprawdzić średnią liczbę odłączeń cewki w każdym tygodniu. Możesz także odnotować liczbę odłączeń cewki w ciągu dnia, kiedy masz pewność, że nie doszło do nieumyślnego odłączenia cewki bądź liczba takich sytuacji była minimalna. Ta wartość wyjściowa pozwoli Ci określić, czy liczba wyświetlanych odłączeń cewki jest wyższa niż zwykle.

Wskazówki w aplikacji Nucleus Smart mogą pomóc Ci w zminimalizowaniu odłączeń cewki, z którymi masz do czynienia.


Mogło dojść do utraty połączenia między Twoim procesorem dźwięku Nucleus 7 a kompatybilnym urządzeniem z systemem Android™, przez co w okresie tym nie została zgromadzona wystarczająca ilość danych.

Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, musisz upewnić się, że kompatybilne urządzenie z systemem Android i procesor dźwięku oraz funkcja Bluetooth® są włączone, a zgodne urządzenie z systemem Android jest w pobliżu (przynajmniej raz rano i raz w nocy).

Należy pamiętać, że aby dane mogły być gromadzone, aplikacja Nucleus Smart musi być uruchomiona, ale może działać w tle.


Nie. Musisz się tylko upewnić, że kompatybilne urządzenie z systemem Android i procesor dźwięku Nucleus 7 są włączone i znajdują się blisko siebie (przynajmniej raz rano i raz w nocy), oraz że funkcja Bluetooth jest włączona, a aplikacja Nucleus Smart jest uruchomiona na zgodnym urządzeniu z systemem Android.


Nie. Szanujemy Twoją prywatność. Procesor dźwięku Nucleus 7 monitoruje otoczenie i wykrywa mowę, ale nie nagrywa dźwięku.


Firma Cochlear nie przechowuje danych ze śledzenia funkcji słuchowych. Są one przechowywane wyłącznie w kompatybilnym urządzeniu z systemem Android.


ForwardFocus to funkcja sterowania aktywowana przez użytkownika, która pozwala na lepsze słyszenie w trudnych sytuacjach dźwiękowych. Funkcję tę można włączać i wyłączać w karcie „Programowanie” aplikacji Nucleus Smart.

Włączona funkcja ForwardFocus redukuje hałas dobiegający z tyłu, zapewniając lepsze słyszenie osoby znajdującej się przed Tobą. Wystarczy ją włączyć w dowolnym momencie, aby skoncentrować się na rozmówcy przed Tobą, i wyłączyć, gdy nie jest już potrzebna, na przykład w cichym otoczeniu.


Funkcja ForwardFocus musi zostać włączona przez Twojego klinicystę. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z firmą Cochlear lub protetykiem słuchu.