Skip to main content

Osia® Smart-app: Bruke appen

Justering av volum

Bruk volumglidebryteren til å justere lydprosessorvolumet, eller trykk på høyttalerikonet for å dempe. Hvis du har en bilateral konfigurasjon, trykker du på ikonet med de horisontale glidebryterne for å utvide og få tilgang til de individuelle volumglidebryterne.

Hvis du vil justere lydvolumet som strømmes fra trådløst tilbehør, bruker du den røde volumglidebryteren eller trykker på det tilhørende ikonet for å dempe. Hvis du har en bilateral konfigurasjon, trykker du på ikonet med de horisontale glidebryterne for å utvide og få tilgang til de individuelle volumglidebryterne.

Endring av program og aktivering av strømming fra trådløst tilbehør

Trykk på programikonet for å bytte program eller aktivere strømming fra trådløst tilbehør.

Trykk på programikonet for å få tilgang til alle tilgjengelige lydprosessorprogrammer og parkoblet trådløst tilbehør. Trykk deretter på programmet/tilbehøret du vil bytte til. Hvis du har opprettet dine egne favoritter, vises de i en liste du kan bla i, nederst.

Oppretting av favoritter

  • Trykk på utjevningsikonet i fanemenyen på startskjermen for å justere bass, mellomtone og diskant.
  • Flytt glidebryterne opp eller ned for å optimalisere lyden til miljøet du er i. Trykk på ikonet for å gå tilbake til standardinnstillingene (flate).
  • Appen har noen forhåndsinnstillinger som kan være nyttige i forskjellige lydmiljøer. Du kan alltid finjustere dem manuelt ved å bruke glidebryterne. Trykk på knappen «Neste» for å lagre disse innstillingene som favoritt i appen for en enklere tilgang senere.
  • Velg et ikon for den nye favoritten, og trykk deretter på «Neste». Velg deretter om du vil koble favoritten din til et bestemt sted eller ikke, og trykk deretter på Fullført.

Status, alarmer og varsler

Trykk på informasjonsikonet for å se gjeldende lydprosessorstatus. Statusskjermbildet viser gjeldende program, volumnivå osv. Dette kan være veldig nyttig hvis du er en forelder/omsorgsperson til en Osia-bruker.

Varsler vises også som forgrunnsvinduer i appen. Når du har lest varslene, trykker du på X for å lukke dem.

Skjermbildet Innstillinger

Det finnes mange alternativer og funksjoner tilgjengelige for deg, via skjermbildet med appinnstillinger. Disse får du tilgang til ved å trykke på innstillingsmenyikonet på startskjermbildet.

Trykk på «Finn enhet» i innstillingsmenyen for å finne en tapt lydprosessor som er i nærheten av deg ved å bruke signalstyrke (jo nærmere du kommer, desto høyere vil linjene være).

Trykk på tegnestiftikonet nederst på Finn enhet-siden for å finne en lydprosessor som er lenger unna. Kartet viser det siste stedet der telefonen hadde en tilkobling til lydprosessoren.

Trykk på «Hearing Tracker» i innstillingsmenyen for å spore lydprosessorbruk og se lydprosessorens modell- og serienummer.

Apple Watch

Sveip mot venstre eller høyre over skjermen for å velge program, aktivere strømming fra trådløst tilbehør eller velge en favoritt. Bruk det digitale kronehjulet til å justere volumet opp eller ned (eller dempe det ved å stille volumet på 0).