Skip to main content

Osia® Smart-app: Veelgestelde vragen


De Osia Smart-app is compatibel met de Osia 2 geluidsprocessor.


Raadpleeg www.cochlear.com/compatibility voor een actuele lijst met compatibele Android-smartphones en -besturingssystemen.


In de meeste gevallen wel. De app is geverifieerd met het Android-besturingssysteem dat beschikbaar was op het moment van de introductie. Als een nieuwere versie van het Android-besturingssysteem problemen veroorzaakt, zullen we de pagina www.cochlear.com/compatibility en de app updaten en het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Om het risico op problemen met het koppelen, verbinden of bijwerken van het Android-besturingssysteem te minimaliseren, raden we aan:

  • u af te melden bij de app en de app te verwijderen voordat u het besturingssysteem bijwerkt, of
  • u af te melden bij de app, de app te verwijderen en uw smartphone opnieuw op te starten nadat u het besturingssysteem hebt bijgewerkt.

Installeer en open daarna de app, meld u aan en koppel/verbind de geluidsprocessor opnieuw door de instructies op het scherm te volgen.


Ja, u kunt maximaal 5 smartphones koppelen aan uw geluidsprocessor(s) en de app op al deze apparaten installeren. U kunt echter slechts één smartphone tegelijk verbinden met uw geluidsprocessor(s).


De verbinding tussen uw geluidsprocessor en smartphone kan verloren gaan als het batterijniveau van de geluidsprocessor laag is of als de afstand tussen de smartphone en de geluidsprocessor te groot of geblokkeerd is.

Zorg ervoor dat de geluidsprocessor voldoende batterijvermogen heeft en zich binnen het bereik van de smartphone bevindt. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en start de app en geluidsprocessor opnieuw op. De app moet automatisch opnieuw verbinding maken.

Als de verbinding verbroken is, wordt een optie voor 'Problemen oplossen' weergegeven. Tik hierop om de gids voor probleemoplossing te starten voor verdere hulp.


Het is moeilijk een exacte afstand te geven, omdat dit afhankelijk is van factoren zoals het batterijniveau van de geluidsprocessor, eventuele vaste objecten ertussenin en de omgeving waarin u zich bevindt.


Het batterijniveau van uw geluidsprocessor is mogelijk te laag om de verbinding te ondersteunen. Probeer de batterij te vervangen. De app maakt automatisch opnieuw verbinding.

Als de verbinding verbroken is, wordt een optie voor 'Problemen oplossen' weergegeven. Tik hierop om de gids voor probleemoplossing te starten voor verdere hulp.

Als u problemen blijft ondervinden, kunt u proberen de gekoppelde geluidsprocessor van uw smartphone te verwijderen en deze vervolgens opnieuw te koppelen. Raadpleeg aanvullende informatie onder “Hoe verwijder ik een eerder gekoppelde geluidsprocessor”?


Mogelijk is de verbinding met de geluidsprocessor verbroken. Wanneer de verbinding is hersteld, kunt u weer naar een ander programma overschakelen.


De batterij-indicator in de app geeft het huidige batterijniveau van de geluidsprocessor aan als vol of bijna leeg. Een bijna lege batterij betekent dat de draadloze werking bijna wordt onderbroken en dat de batterijen snel moeten worden vervangen.

De Osia 2 geluidsprocessor gebruikt een zink-lucht-batterij, die bijna altijd hetzelfde vermogen levert totdat deze bijna leeg is en vervolgens zeer snel vermogen verliest. Het is daarom moeilijk voor de app om een nauwkeurig batterijniveau weer te geven totdat de geluidsprocessor een batterijwaarschuwing geeft.


Nee. De app heeft geen aanzienlijke invloed op het batterijverbruik van de geluidsprocessor.

Het uitvoeren van de app gebruikt een deel van de smartphone-batterij, net zoals andere apps. Om de functie ‘Apparaat zoeken' van de app te kunnen gebruiken, moet GPS zijn ingeschakeld. Om de batterij van de smartphone te sparen, kunt u de GPS van uw smartphone uitschakelen.


Ja. Als u uw mobiele apparaat koppelt aan de geluidsprocessor van uw kind, kunt u het apparaat vanaf een afstand bedienen en bewaken, maar u moet zich binnen het bereik bevinden. Dan kunt u de batterijstatus bekijken, het volume aanpassen en overschakelen naar een ander programma zonder de geluidsprocessor aan te raken.