Skip to main content

Skaņas procesora savienošana pārī ar saderīgu Android™ ierīci^

Kā skaņas procesoru savienot ar Android ierīci?

Pirms izmantot Nucleus Smart lietotnes vadības funkcijas, Nucleus 7 vai Kanso 2 skaņas procesors(-i) jāsavieno ar saderīgu Android ierīci.

 

Vai ar Android ierīci var savienot abpusējus procesorus?

Jā. Ja Jums ir abpusēji skaņas procesori, abi skaņas procesori Jums jāsavieno ar saderīgu Android ierīci. Lai to izdarītu, savienojiet abus procesorus vienlaikus (vienā savienošanas logā).

Kā iespējot tiešu straumēšanu ar Android ierīci?

Pēc saderīgas Android ierīces savienošanas pārī varat iespējot straumēšanu uz Jūsu Nucleus 7 vai Kanso 2 skaņas procesoru. Tālāk norādītajā video ir sniegtas šīs darbības veikšanai nepieciešamās instrukcijas.

 

 

Ievērojiet! Daži no parādītajiem ekrāniem var atšķirties atkarībā no Jūsu Android programmatūras versijas. Jaunāko informāciju par saderību skatiet tīmekļa vietnē www.cochlear.com/compatibility.
^Cochlear Nucleus Smart lietotne ir pieejama pakalpojumā App Store un Google Play. Informāciju par saderību skatiet tīmekļa vietnē www.cochlear.com/compatibility. Android ir korporācijas Google LLC prečzīme. Android robots ir atveidots vai modificēts, par pamatu izmantojot korporācijas Google izveidoto un izplatīto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons 3.0 attiecinājuma licencē aprakstītajiem noteikumiem. Google Play un Google Play logotips ir korporācijas Google LLC prečzīmes.
Nucleus 7 un Kanso 2 skaņas procesora aparātprogrammatūras atjauninājums, kas nepieciešams Android saderības nodrošināšanai, Jūsu tirgū var nebūt pieejams. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar uzņēmumu Cochlear.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un jebkāda šo zīmju izmantošana, ko veic uzņēmums Cochlear Limited, ir saskaņā ar licenci.