Skip to main content

Nucleus® 7 skaņas procesora savienošana ar saderīgu Android™ ierīci^

Kā Nucleus 7 skaņas procesoru savienot ar Android ierīci?

Pirms lietot Nucleus Smart vadības funkcijas, skaņas procesors(-i) jāsavieno ar saderīgu Android ierīci.

 

Vai divus procesorus var savienot ar Android ierīci?

Jā. Ja Jums ir divi skaņas Nucleus 7 procesori, abi skaņas procesori Jums jāsavieno ar saderīgu Android ierīci. Lai to izdarītu, savienojiet abus skaņas procesorus vienlaikus (vienā savienošanas logā).

 

^Cochlear Nucleus Smart lietotne ir pieejama pakalpojumā App Store un Google Play. Informāciju par saderību skatiet tīmekļa vietnē www.cochlear.com/compatibility. Android ir korporācijas Google LLC prečzīme. Android robots ir atveidots vai modificēts, par pamatu izmantojot korporācijas Google izveidoto un izplatīto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons 3.0 attiecinājuma licencē aprakstītajiem noteikumiem. Google Play un Google Play logotips ir korporācijas Google LLC prečzīmes.
Nucleus 7 skaņas procesora aparātprogrammatūras atjauninājums, kas nepieciešams saderībai ar Android, jūsu tirgū var nebūt pieejams. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Cochlear.