Skip to main content

Nucleus® Smart lietotne: dzirdes kontrole


Nucleus® 7 skaņas procesors pastāvīgi uzrauga skaņas vidi un spēj uztvert, kad tiek runāts. Ekrānā Runāšanas laiks redzamās diagrammas kontrolē runāšanas vidē pavadīto laiku. Izmantojot straumēšanas palīgierīci (piemēram, Cochlear Wireless TV Streamer (TV straumētājs)), šis laiks tiek arī aprēķināts un pievienots kopējam runāšanas laikam.

Skaņu vidē pavadītais laiks ir svarīgs nosacījums dzirdes uzlabojumam. Runāšanas laika mērķis katram ir atšķirīgs, un tas ir atkarīgs no vecuma, ģimenes un darba situācijas, kā arī no runāšanas/klausīšanās iemaņām. Sākumā ieteicams kontrolēt runāšanas laiku aptuveni nedēļu; pēc tam var iestatīt augstāku mērķi un mēģināt to sasniegt.

Runāšanas laiku var palīdzēt uzlabot Nucleus Smart lietotnē pieejamie padomi.


Spoles izsl. ir Nucleus 7 skaņas procesora spoles atvienošanās no kohleārā implanta gadījumu skaits dienā. Šis skaits norāda visus gadījumus, kad spole mērķtiecīgi noņemta (piemēram, pārģērbjoties vai mazgājoties), un arī gadījumus, kad spole atvienota nejauši (piemēram, nejauši nokritusi). Spoles izsl. var tikt reģistrēta arī gadījumā, ja rodas problēma ar spoles kabeli.

Spoles izsl. gadījumu skaits katram ir atšķirīgs, jo tas atkarīgs no dzīvesveida. Iesakām Jums izveidot bāzlīniju. Lai noskaidrotu, kāds ir normāls Spoles izsl. gadījumu skaits Jums vai Jūsu bērnam, varat izmantot vidējo spoles izslēgšanās gadījumu skaitu nedēļā. Vai arī dienā, kad esat pārliecināts, ka nejaušas spoles izslēgšanās gadījumu nebija vai arī to skaits bija neliels, atzīmējiet šo skaitu. Šo bāzlīniju var izmantot, lai noteiktu, vai spoles izslēgšanās gadījumu skaits ir lielāks nekā parasti.

Lai samazinātu spoles izslēgšanās gadījumu skaitu, var izmantot ieteikumus Nucleus Smart lietotnē.


Savienojums starp Jūsu Nucleus 7 skaņas procesoru un saderīgu Android™ ierīci, iespējams, bija zudis, tādēļ šajā laikā netika ievākts pietiekami daudz datu.

Lai novērstu šādas situācijas turpmāk, pārbaudiet, vai ir ieslēgta gan saderīga Android ierīce, gan skaņas procesors, iespējots Bluetooth® un vai saderīgā Android ierīce atrodas pietiekami tuvu (pārbaude jāveic vismaz vienreiz no rīta un vienreiz naktī).

Lūdzu, ņemiet vērā, lai varētu ievākt datus, Nucleus Smart lietotnei jādarbojas, bet tai nav obligāti jābūt aktīvai priekšplānā.


Nē. Jums tikai jāpārliecinās, vai ir ieslēgta gan saderīgā Android ierīce, gan Nucleus 7 skaņas procesors, vai šīs ierīces pastāvīgi atrodas pietiekami tuvu (pārbaude jāveic vismaz vienreiz no rīta un vienreiz naktī) un vai ir iespējots Bluetooth, un saderīgajā Android ierīcē darbojas Nucleus Smart lietotne.


Nē. Mums ir svarīga Jūsu konfidencialitāte. Nucleus 7 skaņas procesors uzrauga skaņas vidi un uztver runu, bet skaņu neieraksta.


Uzņēmums Cochlear neglabā dzirdes kontroles datus. Šie dati tiek glabāti tikai Jūsu saderīgajā Android ierīcē.


ForwardFocus ir lietotāja aktivizēta vadības funkcija, kuru izmantojot Jūs labāk dzirdēsit sarežģītos klausīšanās apstākļos. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt Nucleus Smart lietotnes cilnē Programma.

Kad funkcija ForwardFocus ir ieslēgta, samazina troksni no aizmugures, lai Jūs labāk dzirdētu personu, kura atrodas Jums priekšā. Vienkārši ieslēdziet šo funkciju vidēs, kurās vēlaties koncentrēties uz Jums priekšā esošās personas sacīto, un izslēdziet šo funkciju, ja tā nav vajadzīga, piemēram, klusā vidē.


Funkcija ForwardFocus jāiespējo Jūsu dzirdes aprūpes speciālistam. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Cochlear vai savu dzirdes aprūpes speciālistu.