Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Praćenje slušanja


Procesori zvuka Nucleus 7 i Kanso 2 neprekidno nadziru okruženje slušanja i mogu otkriti kad je prisutan govor. Grafikoni na zaslonu „Trajanje govora” služe za praćenje vremena provedenog u okruženju s govorom. Ako upotrebljavate dodatnu opremu s funkcijom strujanja (npr. kompatibilan iPhone), to se vrijeme također izračunava i pribraja u ukupno „Trajanje govora”.

Vrijeme provedeno u okruženju slušanja povezano je s napretkom u vašem iskustvu slušanja. Cilj za „Trajanje govora” drukčiji je za svaku osobu, a ovisi o životnoj dobi, obiteljskoj i radnoj situaciji te o stanju sluha. Bilo bi dobro da za početak pratite svoje „Trajanje govora” tijekom približno jednog tjedna. Nakon toga možete postaviti malo viši cilj kako biste vidjeli možete li napredovati.

Savjeti u aplikaciji Nucleus Smart mogu vam pomoći da produžite svoje „Trajanje govora”.


Kad se zavojnica procesora zvuka Nucleus 7 ili procesora zvuka Kanso 2 odvoji od vašeg implantata, to se naziva „Odvajanje zavojnice”. „Odvajanje zavojnice” odnosi se na broj odvajanja procesora zvuka u određenom danu, bilo to namjerno (npr. tijekom presvlačenja ili tuširanja) ili u slučajevima kada do odvajanja zavojnice ili procesora zvuka dođe nehotično (tj. kad je zavojnica slučajno skinuta). Do registriranja „Odvajanja zavojnice” može doći i u slučaju problema s kabelom zavojnice procesora zvuka Nucleus 7.

Broj „Odvajanja zavojnice” razlikuje se od osobe do osobe jer ovisi o načinu života. Dobro je odrediti vlastitu osnovicu. Na temelju prosječnog broja „Odvajanja zavojnice” do kojih dolazi svakog tjedna možete steći uvid u uobičajenu situaciju za sebe ili za svoje dijete. Možete i zabilježiti broj „Odvajanja zavojnice” na dan kad ste sigurni da uopće nije došlo do nehotičnih „Odvajanja zavojnice” ili da je njihov broj bio minimalan. Tu osnovicu možete upotrijebiti za utvrđivanje je li prikazani broj „Odvajanja zavojnice” veći od uobičajenog.

Savjeti u aplikaciji Nucleus Smart mogu poslužiti kao prijedlozi uz koje ćete smanjiti svoj broj „Odvajanja zavojnice”.


Možda je došlo do prekida veze između procesora zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 i kompatibilnog uređaja Apple i tijekom tog razdoblja nije prikupljeno dovoljno podataka.

Kako biste spriječili da do toga dođe u budućnosti, provjerite jesu li kompatibilni iPhone ili iPod touch i procesor zvuka uključeni, je li Bluetooth® omogućen i nalazi li se kompatibilni uređaj Apple u blizini (barem jednom ujutro i jednom tijekom noći).

Napomena: kako bi se podaci mogli prikupljati, aplikacija Nucleus Smart treba raditi, no ne treba nužno biti aktivna u prednjem planu.


Ne. Trebate samo osigurati da su kompatibilni uređaj Apple i procesor zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 uključeni, da se redovito nađu dovoljno blizu jedan drugome (barem jednom ujutro i jednom tijekom noći), da je Bluetooth omogućen i da je aplikacija Nucleus Smart aktivna na kompatibilnom uređaju Apple.


Ne. Zaštita vaše privatnosti nam je važna. Procesori zvuka Nucleus 7 i Kanso 2 nadziru okruženje i prepoznaju govor, ali ne snimaju zvuk.


ForwardFocus je značajka za upravljanje koju aktivira korisnik i koja omogućuje da bolje čujete u otežanim uvjetima slušanja. Može se uključiti ili isključiti u kartici „Program” u aplikaciji Nucleus Smart.

Kada je uključen, ForwardFocus utišava svu pozadinsku buku tako da možete bolje čuti osobu koja govori ispred vas. Jednostavno ga uključite u okruženjima u kojima se želite usredotočiti na osobu koja govori ispred vas, odnosno isključite kada vam nije potreban, na primjer u tihom okruženju.

ForwardFocus mora omogućiti vaš audiolog. Više informacija zatražite od tvrtke Cochlear ili svog audiologa.


Sinkronizacija podataka značajka je aplikacije Nucleus Smart koja omogućuje sinkronizaciju podataka s procesora zvuka na Cochlear oblak.

Ako omogućite Sinkronizaciju podataka, stvara se sigurnosna kopija podataka u značajci Praćenje slušanja i objedinjuju se svi podaci koji su u nju uneseni na različitim uređajima. To znači da u slučaju gubitka telefona nećete izgubiti podatke ako se prijavite na nekom drugom uređaju.


Kada uparite procesor zvuka s aplikacijom Nucleus Smart, pojavit će se pitanje o tome želite li omogućiti Sinkronizaciju podataka. Ako omogućite značajku Sinkronizacija podataka, podaci u značajci Praćenje slušanja sinkronizirat će se na Cochlear oblak. Ako Sinkronizacija podataka nije omogućena, podaci u značajci Praćenje slušanja pohranjuju se samo na vaš uređaj i neće se sinkronizirati.