Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Praćenje slušanja


Procesor zvuka Nucleus® 7 neprekidno nadzire okruženje slušanja i može otkriti kad je prisutan govor. Grafikoni na zaslonu "Trajanje govora" služe za praćenje vremena provedenog u okruženju s govorom. Ako upotrebljavate dodatnu opremu s funkcijom strujanja (npr. Cochlear Wireless TV Streamer (uređaj za strujanje na TV)), to se vrijeme također izračunava i pribraja u ukupno "Trajanje govora".

Vrijeme provedeno u okruženju slušanja povezano je s napretkom u vašem iskustvu slušanja. Cilj za "Trajanje govora" drukčiji je za svaku osobu, a ovisi o životnoj dobi, obiteljskoj i radnoj situaciji te o stanju sluha. Bilo bi dobro da za početak pratite svoje "Trajanje govora" tijekom približno jednog tjedna. Nakon toga možete postaviti malo viši cilj kako biste vidjeli možete li napredovati.

Savjeti u aplikaciji Nucleus Smart mogu vam pomoći da produžite svoje "Trajanje govora".


"Odvajanja zavojnice" pokazuju koliko je puta zavojnica procesora zvuka Nucleus 7 odvojena od kohlearnog implantata tijekom određenog dana. Taj broj pokazuje sve slučajeve namjernog skidanje zavojnice (npr. tijekom presvlačenja ili tuširanja) i slučajeve kad je do odvajanja došlo nehotično (tj. kad je zavojnica slučajno skinuta). Do registriranja "odvajanja zavojnice" može doći i u slučaju problema s kabelom zavojnice.

Broj "Odvajanja zavojnice" razlikuje se od osobe do osobe jer ovisi o načinu života. Dobro je odrediti vlastitu osnovicu. Na temelju prosječnog broja "Odvajanja zavojnice" do kojih dolazi svakog tjedna možete steći uvid u uobičajenu situaciju za sebe ili za svoje dijete. Možete i zabilježiti broj "Odvajanja zavojnice" na dan kad ste sigurni da uopće nije došlo do nehotičnih "Odvajanja zavojnice" ili da je njihov broj bio minimalan. Tu osnovicu možete upotrijebiti za utvrđivanje je li prikazani broj "Odvajanja zavojnice" veći od uobičajenog.

Savjeti u aplikaciji Nucleus Smart mogu poslužiti kao prijedlozi uz koje ćete smanjiti svoj broj "Odvajanja zavojnice".


Možda je došlo do prekida veze između procesora zvuka Nucleus 7 i kompatibilnog uređaja Android™ i tijekom tog razdoblja nije prikupljeno dovoljno podataka.

Kako biste spriječili da do toga dođe u budućnosti, provjerite jesu li kompatibilni uređaj Android i procesor zvuka uključeni, je li Bluetooth® omogućen i nalazi li se kompatibilni uređaj Android u blizini (barem jednom ujutro i jednom tijekom noći).

Napomena: kako bi se podaci mogli prikupljati, aplikacija Nucleus Smart treba raditi, no ne treba nužno biti aktivna u prednjem planu.


Ne. Trebate samo osigurati da su kompatibilni uređaj Android i procesor zvuka Nucleus 7 uključeni, da se redovito nađu dovoljno blizu jedan drugome (barem jednom ujutro i jednom tijekom noći), da je Bluetooth omogućen i da je aplikacija Nucleus Smart aktivna na kompatibilnom uređaju Android.


Ne. Zaštita vaše privatnosti nam je važna. Procesor zvuka Nucleus 7 nadzire okruženje i prepoznaje govor, ali ne snima zvuk.


Cochlear ne pohranjuje vaše podatke iz značajke Praćenje slušanja. Oni se pohranjuju samo na vašem kompatibilnom uređaju Android.


ForwardFocus je značajka za upravljanje koju aktivira korisnik i koja omogućuje da bolje čujete u otežanim uvjetima slušanja. Može se uključiti ili isključiti u kartici "Program" u aplikaciji Nucleus Smart.

Kada je uključen, ForwardFocus utišava svu pozadinsku buku tako da možete bolje čuti osobu koja govori ispred vas. Jednostavno ga uključite u okruženjima u kojima se želite usredotočiti na osobu koja govori ispred vas, odnosno isključite kada vam nije potreban, naprimjer u tihom okruženju.


ForwardFocus mora omogućiti specijalist za sluh. Više informacija zatražite od tvrtke Cochlear ili specijalista za sluh.