Skip to main content

היישום Osia® Smart: הכנות להפעלה

יתרונות השימוש ביישום Osia® Smart של Cochlear™

  • שליטה במעבד הקול Osia 2 שלך ישירות מהטלפון החכם.
  • שינוי עוצמת השמע, שינוי תכנית והפעלה של הזרמת שמע מאביזרי True Wireless™‎ של Cochlear™‎.
  • התאמה אישית של חוויית השמיעה שלך.
  • קבלת סיוע וטיפים שיסייעו לך בהפעלה.
  • איתור מעבד קול שאבד.

איך להוריד את היישום Osia Smart של Cochlear?

היישום Osia Smart של Cochlear חופשי להורדה מ-App Store במדינות מאושרות.

תאימות

היישום Osia Smart עובד עם מעבד הקול Osia 2 ועם iPhone תואם.
לתאימות עדכנית של ‏‎iPhone, ‏Apple Watch ו-iOS, יש לעיין בעמוד www.cochlear.com/compatibility

Apple Watch

השתמש ב-Apple Watch כדי לגשת במהירות לשינוי עוצמת הקול, החלפת תכנית, בחירת הגדרה מועדפת או הפעלת הזרמת השמע מאביזרים אלחוטיים. Apple Watch יציג גם התראות, כגון אזהרות בנוגע לסוללת מעבד הקול.

הכנות להפעלה

לפני ההורדה, ההתקנה והפתיחה של היישום, יש לקשר את מעבד הקול למכשיר ה-iPhone שלך. קישור זה מתבצע דרך הגדרות ה-iPhone שלך. לקבלת הוראות בנוגע לקישור, צפה בסרטון ההנפשה שלנו בנושא קישור.

 

 

לאחר הפעלת היישום, תוכל להקיש על 'הדגמה' כדי ללמוד על הפונקציות והתכונות השונות, או על 'התחל' כדי להמשיך בחיבור היישום למעבד הקול.

כדי לשלוט במעבד הקול באמצעות היישום Osia Smart, יש להתחבר עם פרטי חשבון Cochlear שלך. אם אין לך חשבון Cochlear, תוכל ליצור בהקשה על 'צור חשבון' ומילוי ההוראות שעל המסך.

לאחר ההתחברות, היישום יבצע מספר פעולות כדי לוודא שניתן ליצור חיבור יציב. אם יתעוררו בעיות כלשהן, יוצגו הנחיות על המסך. לאחר השלמת ההתחברות, היישום ימשיך באופן אוטומטי למסך הבית.

האם אפשר לקשר מכשירים דו-צדדיים ל-iPhone שלי?

כן. אם יש לך מעבדי קול Osia 2 דו-צדדיים, עליך לקשר את שני מעבדי הקול למכשיר ה-iPhone התואם שלך. כדי לעשות זאת, קשר את שני מעבדי הקול באותו הזמן (במהלך אותו חלון קישור) וודא שהם מוגדרים כהלכה כמכשיר 'שמאל' ו'ימין'.