Skip to main content

יישום Nucleus® Smart: שאלות נפוצות


מעבדי הקול ‎Nucleus 7‏ ו-‎Kanso 2 של ‎Cochlear™‎ תואמים ליישום Nucleus Smart.


כדי לבטל את השיוך של מעבד הקול - לדוגמה, כדי להשתמש בשיוך גיבוי של מעבד קול - פתח את התפריט של היישום. הקש על 'הגדרות', 'הגדרות המעבד', 'בטל שיוך מעבדים' וכאשר תופיע התיבה המוקפצת, הקש על 'כן'. אם האפשרות 'הזרמת שמע' מופעלת במעבדי הקול שלך, תופיע הוראה להשבית הזרמת שמע. הקש על 'כן' ומלא אחר ההוראות כדי לבצע פעולת שכח את המעבדים, ואז לחץ על לחצן חזור כדי לחזור ליישום Nucleus Smart.


פרוטוקול ASHA (הזרמת שמע למכשיר שמיעה) מתבצע באמצעות מערכת הפעלה של Android ולא מתוך היישום Nucleus Smart. כדי להזרים מוסיקה ושיחות טלפון, אפשר להשתמש בטלפון Android התואם לדרישות מערכת ההפעלה העדכניות ביותר.

רשימת מכשירי ה-Android המציעה הזרמת שמע ישירה מפורטת בכתובת www.cochlear.com/compatibility.

אם אין ברשותך טלפון Android תואם, תוכל ליהנות מהזרמת שיחות טלפון ומוסיקה באופן אלחוטי למעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 בעזרת Cochlear Wireless Phone Clip (דיבורית לטלפון נייד).

כדי ללמוד איך לאפשר הזרמת שמע ממכשיר Android תואם, צפה בסרטון האנימציה שלנו בנושא הזרמת שמע.

 

אם חולקים את השימוש במכשיר הטלפון הנייד עם אדם אחר, שגם הוא רוצה להזרים שמע למכשיר, יש לבצע פעולת 'שכח את המעבדים' לפני שאותו אדם יוכל לשייך את המעבד שלהם. עליך לבצע פעולה זו בכל פעם שאדם אחר מעוניין לשייך את המעבד שלו לטלפון שלך.


בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ביישום Nucleus Smart, תראה סמל סוללה. הסמל יציין את מצב הטעינה של סוללת המעבד. הקש על סמל הסוללה כדי לראות את מסך 'סטטוס' שמציג תצוגה מפורטת יותר של מצב סוללת מעבד הקול. מסך זה גם מדגים את רמת הקול שזיהה מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 ואת נורית חיווי מצב מעבד הקול. סימן מציין שמעבד הקול שלך פועל כשורה.


לאחר סיום תהליך השיוך, תוכל להחליק מטה את ההודעה ולבדוק שהיישום Nucleus Smart מציג את מצב הסוללה של המעבד/ים שלך. אם אינך רואה את ההתראה, פירוש הדבר שהיישום אינו פועל. כדי להפעיל אותו, מצא את סמל היישום Nucleus Smart במגירת היישומים (או במסך הבית) והקש עליו.


אפשרויות מגע משתנות בין יצרנים של מכשירי הטלפון. אם האפשרות צלילי מגע מופעלת במכשיר הטלפון שלך, יופיע מסך צלילי מגע. מלא אחר מסכי ההוראות כדי להשבית את צלילי מגע ולאחר מכן לחץ על לחצן חזור כדי לחזור ליישום Nucleus Smart. כאשר יופיע מסך 'ההגדרה הושלמה' לחץ על 'המשך'.


היישום Nucleus Smart יפסיק לפעול רק אם תאלץ את היישום להיסגר. עליך לסגור את היישום למטרות איתור תקלות בלבד מכיוון שהיישום חייב להיות מופעל כדי להשתמש בתכונות כמו 'מצא את המעבד שלי' ו'מעקב שמיעה'. כדי לסגור את היישום, פתח את ההגדרות, בחר ביישומים, מצא את Nucleus Smart ברשימה ולחץ על 'אלץ סגירה'.


אם קיבלת את מעבד הקול Nucleus 7 שלך לפני יולי 2018, עליך לעדכן את הקושחה של מעבד הקול שלך לפני שתוכל להשתמש בו עם מכשיר Android. קלינאי התקשורת יכול לבצע עבורך עדכון פשוט זה. פנה ל-Cochlear או לקלינאי התקשורת לקבלת מידע נוסף.


אם אתה עדיין נתקל בבעיות, או שיש לך שאלות אחרות לגבי היישום Nucleus Smart, צור קשר עם משרד Cochlear המקומי לקבלת ייעוץ וסיוע בכתובת cochlear.com/intl/contact/global-offices.


היישום Nucleus Smart דורש גרסת Android 5.0 (Lollipop)‎ למכשיר או מאוחרת יותר, ותמיכה ב-Bluetooth 4.0 או מאוחרת יותר. רשימת המכשירים המאושרים מפורטת בכתובת www.cochlear.com/compatibility.

אם המכשיר שלך אינו מופיע ברשימה אבל מערכת ההפעלה שלו היא Android 5.0 או גרסה מאוחרת יותר, עם Bluetooth 4.0, היישום Nucleus Smart יפעל אבל לא נוכל להציע אותה רמת תמיכה במקרים של איתור תקלות.


היישום Nucleus Smart אינו מיועד לשימוש בטאבלטים מסוג Android.


אפשר להוריד את היישום Nucleus Smart ללא תשלום מ-חנות Google Play. הקש על הסמל של חנות Play, חפש את 'Nucleus Smart', ובחר אותו כדי להוריד את היישום Nucleus Smart. היישום Nucleus Smart עשוי לא יהיה זמין בכל המדינות, ולכן עשוי לא להופיע אצלך בחיפוש.


לא. למכשירי Android אין תמיכה מובנית למכשירי שמיעה. לכן היישום Nucleus Smart צריך להיות מותקן על מכשיר ה-Android שלך, כדי שתוכל לשלוט באמצעותו על מעבד הקול Nucleus 7 ו/או Kanso 2.


כדי לשלוט על מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 שלך באמצעות היישום Nucleus Smart, עליך להוריד את היישום Nucleus Smart מחנות Google Play ולהתחבר עם פרטי חשבון Cochlear שלך. אם אין לך חשבון Cochlear, תוכל ליצור חשבון ברגע שתוריד את היישום בהקשה על 'צור חשבון חדש' ומעקב אחר ההוראות שעל המסך.


תוכל לשייך את מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 שלך לעד חמישה מכשירי Android תואמים ולהתקין את היישום Nucleus Smart על כולם.
עם זאת, תוכל לחבר רק מכשיר Android תואם אחד באותו זמן למעבד/י הקול שלך.


כן. אם תשייך את מכשיר ה-Android התואם שלך למעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 של ילדך, תוכל לשלוט במשיר שלו ולעקוב אחריו, לפקח עליו באמצעות התכונה 'מעקב שמיעה'. בדרך זו תוכל לראות את מצב הסוללה, להתאים את עוצמת הקול ולשנות תוכנית בקצה האצבעות.


‎אם אינך מצליח להתאים את מעבד/י הקול Nucleus 7 או Kanso 2 באמצעות היישום Nucleus Smart, ייתכן שמכשיר ה-Android התואם שלך לא שויך כראוי למעבד שלך.

כדי לדעת עוד על תהליך הקישור, צפה בסרטון האנימציה שלנו בנושא קישור. אם השלמת בהצלחה את תהליך הקישור, ודא שהמכשיר שלך נמצא בטווח המומלץ, ואין גורם להפרעות יתר. אם הבעיה נמשכת, פנה ל-Cochlear או לקלינאי התקשורת.