Skip to main content

היישום Baha® Smart: הכנות להפעלה

יתרונות השימוש ביישום Cochlear™ Baha® Smart‎

  • שליטה במעבד הקול Baha 6 Max שלך ישירות מהטלפון החכם.
  • שינוי עוצמת השמע, שינוי תכנית והפעלה של הזרמת שמע ממכשירי True Wireless™‎ של Cochlear™‎.
  • התאמה אישית של חוויית השמיעה שלך.
  • קבלת סיוע וטיפים שיסייעו לך בהפעלה.
  • איתור מעבד קול שאבד.

איך להוריד את היישום Baha Smart?

יישום Baha Smart של Cochlear חופשי להורדה מ-Google Play במדינות מאושרות.

תאימות

היישום Baha Smart עובד עם מעבד הקול Baha 6 Max ועם טלפון Android תואם.
לתאימות עדכנית בין טלפון חכם ומערכת ההפעלה של Android, אנא עיין בעמוד www.cochlear.com/compatibility

הכנות להפעלה

הורד את היישום, התקן ופתח אותו. היישום יציג לפניך הנחיות כיצד להמשיך.
לאחר הפעלת היישום, תוכל להקיש על 'הדגמה' כדי ללמוד על הפונקציות והתכונות השונות, או על 'התחל' כדי להמשיך בחיבור היישום למעבד הקול.
כדי לשלוט במעבד הקול באמצעות יישום Baha Smart, יש להתחבר עם פרטי חשבון Cochlear שלך. אם אין לך חשבון Cochlear, תוכל ליצור בהקשה על 'צור חשבון' ומילוי ההוראות שעל המסך.

שיוך מעבד הקול והטלפון החכם

לאחר ההתחברות, היישום יבצע מספר פעולות כדי לוודא שניתן ליצור חיבור יציב. שלב אחד כזה הוא שיוך, שבו מוצגת רשימה של מעבדי קול הזמינים.
הקש על מעבד הקול שלך, ואז הקש על 'שיוך'.
אם יתעוררו בעיות כלשהן, יוצגו הנחיות על המסך. לאחר השלמת ההתחברות, היישום ימשיך באופן אוטומטי למסך הבית.

האם אפשר לשייך מעבדי קול דו-צדדיים למכשיר Android שלי?

כן. אם יש לך מעבדי קול Baha 6 Max דו-צדדיים, עליך לשייך את שני מעבדי הקול למכשיר ה-Android התואם שלך. כדי לעשות זאת, קשר את שני מעבדי הקול באותו הזמן (במהלך אותו חלון קישור).