Skip to main content

جفت کردن پردازشگر صوتی Nucleus® 7 با یک دستگاه Android™‎ سازگار^

چگونه می‌توانم پردازشگر صوتی Nucleus 7 را با دستگاه Android خود جفت کنم؟

قبل از آنکه بتوانید از ویژگی‌های کنترل برنامه Nucleus Smart استفاده کنید، باید پردازشگر(های) صوتی خود را با دستگاه Android سازگار جفت کنید.

 

آیا می‌توانم پردازشگرهای صوتی دوسویه را با دستگاه Android خود جفت کنم؟

بله. اگر پردازشگرهای صوتی Nucleus 7 دوسویه دارید، باید هر دو پردازشگر صوتی خود را با دستگاه Android سازگار جفت کنید. برای این کار، هر دو پردازشگر صوتی را همزمان جفت کنید (در یک پنجره جفت‌سازی).

 

^برنامه Cochlear Nucleus Smart در App Store و Google Play در دسترس است. برای اطلاعات سازگاری از www.cochlear.com/compatibility بازدید کنید. Android یک علامت تجاری از شرکت Google LLC می‌باشد. ربات Android از کاری که توسط Google ایجاد و اشتراک‌گذاری شده است، تولید یا اصلاح شده و از آن مطابق با شرایط توضیح داده شده در مجوز Creative Commons 3.0 Attribution استفاده می‌شود. Google Play و آرم Google Play علائم تجاری Google LLC می‌باشند.
نسخه به‌روز ثابت‌افزار پردازشگر صوتی Nucleus 7 که برای سازگاری با Android مورد نیاز است، ممکن است در بازار کشور شما در دسترس نباشد. برای اطلاعات بیشتر، با Cochlear تماس بگیرید.