Skip to main content

برنامه Nucleus® Smart: ردیابی شنوایی


پردازشگر صوتی Nucleus® 7 به طور مداوم محیط شنیداری را بررسی و کنترل می‌کند و هر زمان صحبتی در حال انجام باشد، تشخیص می‌دهد. نمودارهای روی صفحهٔ 'زمان صحبت'، زمان سپری شده در محیط صحبت و گفتگو را نشان می‌دهند. اگر از یک وسیله جانبی انتقال و پخش صدا (مثلاً یک Cochlear Wireless TV Streamer) استفاده می‌کنید، آن زمان نیز محاسبه شده و به کل 'زمان صحبت' اضافه می‌شود.

زمان سپری شده در محیط شنیداری نشان دهنده پیشرفت شما در سفر شنوایی‌تان است. هدف 'زمان صحبت' برای هر شخص متفاوت است و به سن، خانواده، شرایط کاری و مرحله‌ای از سفر شنوایی که در آن قرار دارد، بستگی دارد. بهترین روش برای شروع به کار این است که حدود یک هفته، 'زمان صحبت' خود را ردیابی کنید، سپس هدفتان را کمی بالاتر از آن تنظیم کرده و پیشرفت خود را بررسی کنید.

نکاتی که در برنامه Nucleus Smart گنجانده شده است می‌تواند به شما در افزایش 'زمان صحبت' کمک کند.


'قطعی کویل' تعداد دفعات در روز است که کویل پردازشگر صوتی Nucleus 7 از ایمپلنت حلزونی گوش جدا شود. این تعداد شامل تمام موارد اعم از جدا شدن عمدی کویل (مثلاً هنگام تعویض لباس یا دوش گرفتن) و جدا شدن غیرعمدی (مثلاً افتادن اتفاقی کویل) می‌باشد. اگر در سیم کویل مشکلی وجود داشته باشد نیز ممکن است به‌عنوان 'قطعی کویل' ثبت شود.

تعداد 'قطعی کویل' برای هر شخص متفاوت است و به سبک زندگی وی بستگی دارد. بهتر است یک مبنای شخصی برای خود مشخص کنید. می‌توانید از تعداد میانگین 'قطعی کویل' در هر هفته استفاده کنید و ببینید چه تعداد برای شما یا فرزندتان عادی است. یا، از تعداد دفعات 'قطعی کویل' در هر روز یادداشت بردارید، این تعداد شامل زمان‌هایی باشد که اطمینان دارید هیچ یک از 'قطعی‌های کویل' غیرعمدی نبوده‌اند یا تعداد حداقل غیرعمدی بوده است. می‌توانید از این مبنا برای تعیین این که تعداد 'قطعی کویل' شما بالاتر از حد معمول است یا خیر استفاده کنید.

نکات گنجانده شده در برنامه Nucleus Smart توصیه‌هایی برای شما دارند که با کمک آنها تجربه تعداد 'قطعی کویل' را کاهش دهید.


اتصال بین پردازشگر صوتی Nucleus 7 و دستگاه Android™‎ سازگار شما ممکن است قطع شود و در این مدت، داده‌ها به میزان ناکافی جمع‌آوری شوند.

برای جلوگیری از بروز این اتفاق در آینده، مطمئن شوید دستگاه Android و پردازشگر صوتی شما روشن باشند، Bluetooth®‎ فعال بوده و دستگاه Android سازگار شما نزدیک باشد (حداقل یک بار در صبح و یک بار در شب این کار را انجام دهید).

لطفاً توجه داشته باشید برای جمع‌آوری داده‌ها، باید برنامه Nucleus Smart در حال اجرا باشد ولی نیازی نیست در پیش‌زمینه فعال باشد.


خیر. فقط کافی است مطمئن شوید دستگاه Android سازگار و پردازشگر صوتی Nucleus 7 هر دو روشن بوده و به هم نزدیک باشند، به طور منظم (حداقل یک بار در صبح و یک بار در شب) این کار را انجام دهید، بلوتوث فعال بوده و برنامه Nucleus Smart در دستگاه Android سازگار در حال اجرا باشد.


خیر. حریم خصوصی شما برای ما مهم است. پردازشگر صوتی Nucleus 7 محیط را بررسی کرده و صحبت را شناسایی می‌کند ولی صدا را ضبط نمی‌کند.


Cochlear داده‌های ردیابی شنوایی شما را ذخیره نمی‌کند. فقط در دستگاه Android سازگار شما ذخیره می‌شود.


ForwardFocus یک ویژگی کنترلی است که توسط کاربر فعال می‌شود و به شما امکان می‌دهد در محیط‌های شنیداری شلوغ، بهتر بشنوید. می‌توانید آن را در زبانه 'برنامه' در برنامه Nucleus Smart، روشن یا خاموش کنید.

وقتی این گزینه روشن است، ForwardFocus سر و صدای پس‌زمینه را کاهش می‌دهد تا بتوانید صدای شخصی که با شما صحبت می‌کند را بشنوید. در جاهایی که می‌خواهید روی صدای شخصی که جلوی شما صحبت می‌کند تمرکز کنید، آن را روشن و در جاهایی که لازم نیست، مثلا در محیط آرام، آن را خاموش کنید.


ForwardFocus باید توسط متخصص شنوایی‌سنجی شما فعال شود. برای اطلاعات بیشتر با Cochlear یا متخصص شنوایی‌سنجی خود تماس بگیرید.