Skip to main content

Rakendus Nucleus® Smart: korduma kippuvad küsimused


Rakendusega Nucleus Smart ühilduvad Cochlear™ Nucleus 7 ja Kanso 2 heliprotsessorid.


Rakendus Nucleus Smart ühildub iPhone 5s-iga (ja uuemate versioonidega) ja iPod 6-ga (ja uuemate versioonidega), milles on kasutusel iOS 11.0 või iOS-i uuem versioon. See ei ole mõeldud teiste Apple'i seadmetega kasutamiseks. Ühilduvuse kohta leiate teavet lehelt www.cochlear.com/compatibility.


Rakendus Nucleus Smart on Apple'i App Store'ist tasuta allalaaditav. Puudutage App Store'i ikooni, tehke otsing „Nucleus Smart” ja laadige rakendus Nucleus Smart alla. Kuna rakendus Nucleus Smart ei ole kõigis riikides saadaval, ei pruugi see teie jaoks otsingus ilmuda.


Pärast rakenduse Nucleus Smart allalaadimist ja installimist puudutage rakenduses nuppu „Demorežiim”, et rakenduse funktsioone ja võimalusi tundma õppida. Demorežiim võimaldab rakendusega Nucleus Smart tutvuda ning selle kasutamist tundma õppida juba enne Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessorite kättesaamist.

Heliprotsessori juhtimiseks rakendusega Nucleus Smart peate oma Cochleari kontole sisse logima. Kui teil ei ole Cochleari kontot, võite konto luua pärast rakenduse allalaadimist, puudutades nuppu „Uue konto loomine” ja järgides ekraanil ilmuvaid juhiseid.


Võite paaristada oma Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessori kuni viie ühilduva Apple'i seadmega, millesse on installitud rakendus Nucleus Smart. Korraga saab heliprotsessori(te)ga olla siiski ühendatud vaid üks ühilduv Apple'i seade. 


Demorežiim võimaldab rakendust Nucleus Smart demonstreerida või proovida ilma, et see oleks Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessoriga ühendatud. Demorežiimi saate lubada/keelata rakenduse Nucleus Smart menüüs „Seaded”.


Jah. Pärast ühilduva Apple'i seadme paaristamist lapse Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessoriga saate heliprotsessorit juhtida ja jälgida: aku laetustaset vaadata, helitugevust reguleerida ja programme vahetada, ilma et peaksite heliprotsessorit puudutama.

Soovitame keelata heli voogedastamise lapse heliprotsessorisse, et laps juhuslikult teie telefonikõnesid ja muusikat ei kuuleks. Selleks võite muuta Apple'i seadme menüüs Settings (Seaded) jaotise Accessibility (Hõlbustus) kuulmisabivahendi seadeid Audio Routing (Helisignaali suunamine). Valige seadetes Audio Routing (Helisignaali suunamine) suvandi Call Audio (Telefonikõnede heli) või Media Audio (Meedia heli) väärtuseks Never Hearing Devices (Mitte kunagi kuulmisabivahenditesse), et takistada telefonikõnede ja meedia voogedastamist. Seejärel ei voogedastata teie lapse heliprotsessorisse heli, kuid saate seda ikkagi rakenduses Nucleus Smart juhtida.


Kui te ei saa rakenduses Nucleus Smart oma heliprotsessori(te) seadeid muuta, ei pruugi teie ühilduv Apple'i seade olla heliprotsessoriga õigesti paaristatud.

Vaadake meie paaristamise animatsiooni. Kui paaristamine on õigesti tehtud, siis veenduge, et Apple'i seade ei oleks heliprotsessorist liiga kaugel ja et läheduses ei oleks elektromagnetiliste häirete allikaid. Kui probleem püsib, võtke ühendust Cochleariga.

 

Rakenduse Nucleus Smart avakuva ülemises paremas nurgas on akuikoon. See näitab heliprotsessori aku/patarei laetustaset. Akuikooni puudutamisel avaneb kuva „Olek”, millel näete heliprotsessori aku laetustaseme üksikasju. Lisaks näete sellel kuval oma Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessori helitugevust ja heliprotsessori olekuindikaatorit. Linnuke näitab, et heliprotsessor töötab korralikult.


Topeltvajutage ühilduva Apple'i seadme avakuvanuppu, misjärel kuvatakse kõik töötavad rakendused. Pühkige rakenduste kerimiseks vasakule või paremale; kui rakendus Nucleus Smart töötab, siis leiate selle eelvaate. Rakenduse Nucleus Smart avamiseks ja selle kasutamise jätkamiseks puudutage selle eelvaadet. Märguannete nägemiseks, kadunud heliprotsessori leidmiseks ja kuulmisanalüüsi funktsioonide kasutamiseks peaks rakendus alati teie Apple'i seadmes töötama. Kui olete sunnitud rakenduse veaotsingu eesmärgil sulgema, siis avage see kindlasti uuesti.


Rakendus Nucleus Smart sulgub vaid juhul, kui selle sulguma sunnite. Kuna heliprotsessori leidmise, kuulmisanalüüsi ja teiste funktsioonide kasutamiseks peab rakendus töötama, on rakenduse sulgemine lubatud vaid veaotsingu eesmärgil. Rakenduse sulgemiseks topeltvajutage oma ühilduva Apple'i seadme avakuvanuppu, misjärel kuvatakse kõik töötavad rakendused. Pühkige töötavate rakenduste loendis vasakule või paremale, kuni ilmub rakenduse Nucleus Smart eelvaade. Rakenduse Nucleus Smart sulgemiseks pühkige selle eelvaatel üles.


Kui teil on raskusi rakenduse Nucleus Smart kasutamisega või muid küsimusi selle kohta, siis küsige nõu ja abi Cochleari kohalikust esindusest, mille leiate siit: cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Apple Watchi rakendus Nucleus Smart loob ühenduse ühilduvas iPhone'is töötava rakendusega Nucleus Smart, mitte otse Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessoriga. Selleks et rakendus Nucleus Smart nutikellas Apple Watch töötaks, peab iPhone'is töötama rakendus Nucleus Smart.

Apple Watch Bluetooth®-paaristatakse iPhone'iga ning Apple Watchi rakendus Nucleus Smart loob iPhone'i rakendusega Nucleus Smart Bluetooth-ühenduse.

Kui Apple Watchi rakenduses Nucleus Smart muudetakse Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessori seadeid, kajastuvad uued seaded kohe iPhone'i rakenduses Nucleus Smart.


Vanim ühilduv watchOS-i (Apple Watchi operatsioonisüsteem) versioon on 6. versioon.

Ühilduvuse kohta leiate teavet lehelt www.cochlear.com/compatibility

Apple Watchi rakendus Nucleus Smart ühildub rakendusega Nucleus Smart praegu ainult USA-s ja valitud teistes riikides. Kui soovite saadavaloleku kohta lisateavet, võtke ühendust Cochleariga.


Kui iPhone'i ühendus Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessoriga katkeb, ei saa seda Apple Watchi rakenduses Nucleus Smart juhtida.

Teil palutakse avada iPhone'is rakendus Nucleus Smart, et ühendus heliprotsessoriga taastada.


Nucleus 7 või Kanso 2 heliprotsessori juhtimiseks Apple Watchi rakenduses Nucleus Smart peate olema rakenduses Nucleus Smart sisse logitud.


Apple Watchi rakendus Nucleus Smart anti USA-s ja Ladina-Ameerika riikides välja septembris 2019.

Teistes riikides ei saa rakenduse Nucleus Smart kasutajad Apple Watchi rakendust Nucleus Smart kasutada. Väljaandmisaeg teistes riikides ei ole veel teada.