Skip to main content

Aplikace Osia® Smart: Časté dotazy


Aplikace Osia Smart je kompatibilní se zvukovým procesorem Osia 2.


Aktuální seznam kompatibilních modelů iPhone a Apple Watch a verzí iOS naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility.


Ano, ve většině případů. Aplikace je ověřena v systému iOS, který byl k dispozici v době spuštění. Pokud je hlášena novější verze systému iOS, která způsobuje jakékoli problémy, budeme usilovat o aktualizaci aplikace a vyřešení problému co nejdříve.

Chcete-li minimalizovat riziko problémů s párováním, připojením nebo aplikací při aktualizaci systému iOS, doporučujeme:

  • odhlásit se z aplikace, zrušit párování zvukového procesoru a odinstalovat aplikaci před aktualizací systému iOS nebo
  • odhlásit se z aplikace, zrušit párování zvukového procesoru, odinstalovat aplikaci a restartovat iPhone poté, co provedete aktualizaci systému iOS.

Poté začněte spárováním zvukového procesoru, stáhněte a nainstalujte aplikaci (viz další pokyny níže) a znovu se přihlaste pomocí stejných podrobností jako dříve.


Ano, můžete spárovat až 5 zařízení iPhone se zvukovými procesory a mít aplikaci nainstalovanou na všech těchto zařízeních. Ke zvukovému procesoru či procesorům však můžete připojit pouze jeden iPhone najednou.


Aplikace poskytuje pokyny na obrazovce, jak vyřešit problémy s připojením. Ujistěte se, že používáte nejnovější systém iOS (pokud společnost Cochlear na webu www.cochlear.com/compatibility neoznámila jiný pokyn). Před aktualizací systému iOS doporučujeme zrušit spárování zvukového procesoru a po aktualizaci jej znovu spárovat.

Pokud navíc při spuštění aplikace streamujete zvuk ze zařízení iPhone do zvukového procesoru, můžete se setkat s problémy s připojením. Je-li aplikace spuštěna na pozadí při streamování zvuku, nemělo by se jednat o problém.


Připojení mezi zvukovým procesorem a zařízením iPhone může být ztraceno, pokud je úroveň nabití baterie zvukového procesoru nízká nebo pokud je vzdálenost mezi zařízením iPhone a zvukovým procesorem příliš velká nebo jsou mezi nimi překážky.

Ujistěte se, že zvukový procesor má dostatečně nabitou baterii a je v dosahu mobilního zařízení. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, a poté aplikaci restartujte. Aplikace by se měla automaticky znovu připojit.

Při ztrátě připojení se zobrazí možnost „Zahájit odstraňování problémů“. Klepnutím na něj spustíte řešení problémů s průvodcem a získáte další pomoc.


Je obtížné určit přesnou vzdálenost, protože to závisí na faktorech, jako je úroveň nabití baterie zvukového procesoru, na pevných předmětech nacházejících se mezi zařízeními a na prostředí, ve kterém se nacházíte.


Úroveň nabití baterie zvukového procesoru může být příliš nízká, aby bylo možné udržet připojení. Zkuste vyměnit baterii. Aplikace se automaticky znovu připojí.

Při ztrátě připojení se zobrazí možnost „Zahájit odstraňování problémů“. Klepnutím na něj spustíte řešení problémů s průvodcem a získáte další pomoc.

Pokud budete mít i nadále problémy, můžete se pokusit odebrat spárovaný zvukový procesor ze zařízení iPhone a poté jej znovu spárovat. Další informace naleznete v části „Jak odebrat dříve spárovaný zvukový procesor“?


Když streamujete zvuk ze zařízení iPhone, zvukové procesory se automaticky přesunou do streamovaného programu. Chcete-li se vrátit k programu pro sluch, přerušte streamování.


Možná jste ztratili spojení se zvukovým procesorem. Po opětovném navázání připojení můžete program znovu změnit.


Rozhraní Apple Watch nabízí rychlý přístup k základním funkcím, jako je změna programu nebo úprava hlasitosti. Stačí přejet prstem doleva nebo doprava a vybrat si program, vybrat oblíbenou položku nebo aktivovat streamování z bezdrátového příslušenství. Otočením korunky můžete nastavit hlasitost nahoru a dolů nebo ztlumit zvuk nastavením hlasitosti na hodnotu 0.

Hodinky Apple Watch také zobrazují oznámení, jako jsou upozornění na baterii zvukového procesoru.


Indikátor baterie v aplikaci zobrazí aktuální úroveň nabití baterie zvukového procesoru jako plnou nebo slabou. Slabá baterie znamená, že bezdrátový provoz je téměř přerušen a že baterie by měly být brzy vyměněny.

Zvukový procesor Osia 2 používá baterii zinek-vzduch, která poskytuje téměř stejnou úroveň nabití, dokud není téměř vybitá a poté velmi rychle ztrácí nabití. Pro aplikaci je proto obtížné zobrazit přesnou úroveň nabití baterie, dokud zvukový procesor nevydává upozornění na baterii.


Ne. Aplikace nemá významný vliv na spotřebu baterie zvukového procesoru.

Spuštění aplikace spotřebuje část energie baterie zařízení iPhone, podobně jako jiné aplikace. Aby bylo možné používat funkci „Lokalizovat zařízení“ aplikace, je třeba zapnout funkci GPS. Chcete-li šetřit baterii, můžete vypnout funkci GPS v zařízení iPhone.


Ano. Pokud své mobilní zařízení spárujete se zvukovým procesorem vašeho dítěte, můžete ho ovládat a sledovat na dálku, ale musíte být v dosahu. To vám umožní zobrazit stav baterie, nastavit hlasitost a změnit program, aniž byste se museli dotknout zvukového procesoru.