Skip to main content

Spárování zvukového procesoru Nucleus® 7 s kompatibilním zařízením Android™

Jak mohu spárovat zvukový procesor Nucleus 7 se zařízením Android?

Než začnete používat ovládací funkce aplikace Nucleus Smart, je nutné spárovat zvukové procesory s kompatibilním zařízením Android.

 

Můžu se svým zařízením Android spárovat oboustranné zvukové procesory?

Ano. Pokud máte oboustranné zvukové procesory Nucleus 7, musíte s kompatibilním zařízením Android spárovat oba zvukové procesory. Dosáhnete toho tak, že spárujete oba zvukové procesory současně (v rámci stejného postupu párování).

 

^Aplikace Cochlear Nucleus Smart je k dispozici v obchodech App Store a Google Play. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility. Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný nebo upravený na základě díla, které vytvořila a sdílela společnost Google, a je používán podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Aktualizace firmwaru zvukového procesoru Nucleus 7 potřebná pro kompatibilitu se systémem Android nemusí být na vašem trhu dostupná. Více informací si můžete vyžádat od společnosti Cochlear.