Skip to main content

Aplikace Nucleus® Smart: Sledování poslechu


Zvukový procesor Nucleus® 2 nebo Kanso 2 neustále monitoruje poslechové prostředí a dokáže určit výskyt řeči. Grafy na obrazovce „Doba poslechu řeči“ zobrazují dobu strávenou v prostředí s hovorem. Používáte-li příslušenství pro streamování (například Cochlear™ Wireless TV Streamer), vypočítává se rovněž doba jeho používání, která se přičítá k celkové hodnotě „Doba poslechu řeči“.

Doba strávená v poslechovém prostředí odpovídá vašemu pokroku na cestě za sluchem. Cílová hodnota „Doba poslechu řeči“ se liší u jednotlivých osob a závisí na věku, rodině a pracovních situacích a také na tom, kde se nacházíte na své cestě za sluchem. Začněte tak, že budete sledovat hodnotu „Doba poslechu řeči“ po dobu přibližně jednoho týdne a poté si stanovte o trochu vyšší cíl a uvidíte, jestli dokážete tuto hodnotu zlepšit.

Hodnotu „Doba poslechu řeči“ vám pomohou zvýšit i tipy uvedené v aplikaci Nucleus Smart.


Odpojení implantátu od zvukového procesoru Nucleus 7 nebo zvukového procesoru Kanso 2, se nazývá „pád cívky“. „Pády cívky“ označuje počet případů, kdy je zvukový procesor v daném dni odpojen, ať už úmyslně (např. při výměně oblečení nebo při sprchování), a také v případech, kdy byl cívka nebo zvukový procesor odpojen neúmyslně (tj. náhodné strhnutí). K zaznamenání „pádu cívky“ může dojít i v případě výskytu problému s kabelem cívky zvukového procesoru Nucleus 7.

Hodnota „Pády cívky“ se liší u jednotlivých lidí, protože závisí na jejich životním stylu. Je dobré si stanovit vlastní základní úroveň. Pomocí průměrné hodnoty „Pády cívky“ za týden můžete zjistit, co je pro vás nebo pro vaše dítě normální. Případně si můžete poznamenat počet „pádů cívky“ v den, kdy jste si jisti, že nedošlo k žádným nebo k minimálnímu počtu neúmyslných „pádů cívky“. Pomocí takové základní úrovně můžete určit, jestli je aktuálně zobrazený počet „pádů cívky“ vyšší než obvyklý.

Počet „pádů cívky“ vám pomohou snížit tipy v aplikaci Nucleus Smart obsahující příslušné návrhy.

Poznámka: Funkce „Pády cívky“ v nástroji pro sledování poslechu v aplikaci Nucleus Smart není k dispozici pro příjemce implantátů Nucleus 22.


Spojení mezi zvukovým procesorem Nucleus 7 nebo Kanso 2 a kompatibilním zařízením Apple nebo Android™ mohlo být přerušeno a po tuto dobu nebylo shromážděno dostatečné množství dat.

Aby k tomu v budoucnosti nedocházelo, ověřte, jestli je zapnuté kompatibilní zařízení Apple nebo Android a zvukový procesor, jestli je povolená funkce Bluetooth® a jestli se kompatibilní zařízení Apple nebo Android nachází poblíž (alespoň jednou ráno a jednou v noci).

Pamatujte si, že aby bylo možné shromažďovat data, musí být aplikace Nucleus Smart spuštěná, nicméně nemusí být aktivní v popředí.


Ne. Stačí zajistit, aby bylo kompatibilní zařízení Apple nebo Android zapnuté současně se zvukovým procesorem Nucleus 7 nebo Kanso 2, aby se tato zařízení pravidelně dostávala do vzájemné blízkosti (alespoň jednou ráno a jednou v noci), aby byla zapnutá funkce Bluetooth a aby byla na kompatibilním zařízení Apple nebo Android spuštěná aplikace Nucleus Smart.


Ne. Vaše soukromí je pro nás důležité. Zvukový procesor Nucleus 7 a Kanso 2 monitoruje okolní prostředí a detektuje řeč, ale nezaznamenává zvuk.


Při párování zvukového procesoru s aplikací Nucleus Smart budete dotázáni, jestli chcete funkci Synchronizace dat aktivovat. Pokud funkci Synchronizace dat povolíte, budou sledování poslechu synchronizováno do služby Cochlear Cloud. Pokud funkci Synchronizace dat nepovolíte, budou data sledování poslechu uložena pouze ve vašem zařízení a nebudou synchronizována.


Synchronizace dat je funkce aplikace Nucleus Smart umožňující synchronizaci dat ze zvukového procesoru do služby Cochlear Cloud.

Pokud je funkce Synchronizace dat aktivovaná, budou data sledování poslechu zálohována a shromažďována ze všech zařízení, prostřednictvím kterých dochází k jejich zachytávání. To znamená, že v případě ztráty telefonu nebudou po přihlášení se z jiného zařízení vaše data ztracená.


ForwardFocus je uživatelem aktivovaná funkce umožňující lepší poslech v náročných poslechových prostředích. Lze ji zapnout a vypnout na kartě „Program“ aplikace Nucleus Smart.

Pokud je funkce ForwardFocus zapnutá, omezuje šum přicházející zezadu, takže můžete lépe slyšet osobu hovořící před vámi. Prostě ji zapněte v prostředích, kde se chcete soustředit na někoho, kdo hovoří před vámi, a vypněte ji, když ji nepotřebujete, například v tichém prostředí.

Funkci ForwardFocus musí zapnout váš ušní lékař. V případě dalších dotazů se obraťte na společnost Cochlear nebo na svého ušního lékaře.