Skip to main content

Aplikace Nucleus® Smart: Sledování poslechu


Zvukový procesor Nucleus® 7 neustále monitoruje poslechové prostředí a dokáže určit výskyt řeči. Grafy na obrazovce „Doba poslechu řeči“ zobrazují dobu strávenou v prostředí s hovorem. Používáte-li příslušenství pro streamování (například Cochlear Wireless TV Streamer), vypočítává se rovněž doba jeho používání, která se přičítá k celkové hodnotě „Doba poslechu řeči“.

Doba strávená v poslechovém prostředí odpovídá vašemu pokroku na cestě za sluchem. Cílová hodnota „Doba poslechu řeči“ se liší u jednotlivých osob a závisí na věku, rodině a pracovních situacích a také na tom, kde se nacházíte na své cestě za sluchem. Začněte tak, že budete sledovat hodnotu „Doba poslechu řeči“ po dobu přibližně jednoho týdne a poté si stanovte o trochu vyšší cíl a uvidíte, jestli dokážete tuto hodnotu zlepšit.

Hodnotu „Doba poslechu řeči“ vám pomohou zvýšit i tipy uvedené v aplikaci Nucleus Smart.


Hodnota „Pády cívky“ představuje počet odpojení cívky zvukového procesoru Nucleus 7 od kochleárního implantátu za daný den. Tato hodnota představuje nejen všechna úmyslná sejmutí cívky (například při převlékání nebo při sprchování), ale i neúmyslná odpojení cívky (například její náhodné strhnutí). K zaznamenání „pádu cívky“ může dojít i v případě výskytu problému s kabelem cívky.

Hodnota „Pády cívky“ se liší u jednotlivých lidí, protože závisí na jejich životním stylu. Je dobré si stanovit vlastní základní úroveň. Pomocí průměrné hodnoty „Pády cívky“ za týden můžete zjistit, co je pro vás nebo pro vaše dítě normální. Případně si můžete poznamenat počet „pádů cívky“ v den, kdy jste si jisti, že nedošlo k žádným nebo k minimálnímu počtu neúmyslných „pádů cívky“. Pomocí takové základní úrovně můžete určit, jestli je aktuálně zobrazený počet „pádů cívky“ vyšší než obvyklý.

Počet „pádů cívky“ vám pomohou snížit tipy v aplikaci Nucleus Smart obsahující příslušné návrhy.


Spojení mezi zvukovým procesorem Nucleus 7 a kompatibilním zařízením Android™ mohlo být přerušeno a po tuto dobu nebylo shromážděno dostatečné množství dat.

Aby k tomu v budoucnosti nedocházelo, ověřte, jestli je zapnuté kompatibilní zařízení Android a zvukový procesor, jestli je povolená funkce Bluetooth® a jestli se kompatibilní zařízení Android nachází poblíž (alespoň jednou ráno a jednou v noci).

Pamatujte si, že aby bylo možné shromažďovat data, musí být aplikace Nucleus Smart spuštěná, nicméně nemusí být aktivní v popředí.


Ne. Stačí zajistit, aby bylo kompatibilní zařízení Android zapnuté současně se zvukovým procesorem Nucleus 7, aby se tato zařízení pravidelně dostávala do vzájemné blízkosti (alespoň jednou ráno a jednou v noci), aby byla zapnutá funkce Bluetooth a aby byla na kompatibilním zařízení Android spuštěná aplikace Nucleus Smart.


Ne. Vaše soukromí je pro nás důležité. Zvukový procesor Nucleus 7 monitoruje okolní prostředí a detektuje řeč, ale nezaznamenává zvuk.


Společnost Cochlear data funkce Sledování poslechu neuchovává. Tato data jsou uložena pouze v kompatibilním zařízení Android.


ForwardFocus je uživatelem aktivovaná funkce umožňující lepší poslech v náročných poslechových prostředích. Lze ji zapnout a vypnout na kartě „Program“ aplikace Nucleus Smart.

Pokud je funkce ForwardFocus zapnutá, omezuje šum přicházející zezadu, takže můžete lépe slyšet osobu hovořící před vámi. Prostě ji zapněte v prostředích, kde se chcete soustředit na někoho, kdo hovoří před vámi, a vypněte ji, když ji nepotřebujete, například v tichém prostředí.


Funkci ForwardFocus musí zapnout váš ušní lékař. V případě dalších dotazů se obraťte na společnost Cochlear nebo na svého ušního lékaře.