Skip to main content

Aplikace Baha® Smart: Časté dotazy


Aplikace Baha Smart je kompatibilní se zvukovým procesorem Baha 6 Max.


Aktuální seznam kompatibilních verzí operačního systému smartphonů naleznete na webové stránce www.cochlear.com/compatibility.


Ano, ve většině případů. Aplikace je ověřena v operačním systému, který byl k dispozici v době spuštění. Pokud je hlášena novější verze operačního systému, která způsobuje jakékoli problémy, budeme usilovat o aktualizaci aplikace a vyřešení problému co nejdříve.

Chcete-li minimalizovat riziko problémů s párováním, připojením nebo aplikací při aktualizaci operačního systému, doporučujeme:

  • odhlásit se z aplikace, zrušit párování zvukového procesoru a odinstalovat aplikaci před aktualizací operačního systému nebo
  • odhlásit se z aplikace, zrušit párování zvukového procesoru, odinstalovat aplikaci a restartovat iPhone poté, co provedete aktualizaci systému iOS.

Poté začněte spárováním zvukového procesoru, stáhněte a nainstalujte aplikaci (viz další pokyny níže) a znovu se přihlaste pomocí stejných podrobností jako dříve.


Ano, se zvukovým procesorem (procesory) můžete spárovat až 5 smartphonů a mít aplikaci nainstalovanou na všech těchto smartphonech. Ke zvukovému procesoru či procesorům však můžete připojit pouze jeden smartphone najednou.


Aplikace poskytuje pokyny na obrazovce, jak vyřešit problémy s připojením. Ujistěte se, že používáte nejnovější operační systém (pokud společnost Cochlear na webu www.cochlear.com/compatibility neoznámila jiný pokyn). Před aktualizací operačního systému doporučujeme zrušit spárování zvukového procesoru a po aktualizaci jej znovu spárovat.

Pokud navíc při spuštění aplikace streamujete zvuk ze smartphonu do zvukového procesoru, můžete se setkat s problémy s připojením. Je-li aplikace spuštěna na pozadí při streamování zvuku, nemělo by se jednat o problém.


Připojení mezi zvukovým procesorem a smartphonem může být ztraceno, pokud je úroveň nabití baterie zvukového procesoru nízká nebo pokud je vzdálenost mezi zařízením iPhone a zvukovým procesorem příliš velká nebo jsou mezi nimi překážky.

Ujistěte se, že zvukový procesor má dostatečně nabitou baterii a je v dosahu mobilního zařízení. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, a poté aplikaci restartujte. Aplikace by se měla automaticky znovu připojit.


Je obtížné určit přesnou vzdálenost, protože to závisí na faktorech, jako je úroveň nabití baterie zvukového procesoru, na pevných předmětech nacházejících se mezi zařízeními a na prostředí, ve kterém se nacházíte.


Úroveň nabití baterie zvukového procesoru může být příliš nízká, aby bylo možné udržet připojení. Zkuste vyměnit baterii. Aplikace se automaticky znovu připojí.

Pokud budete mít i nadále problémy, můžete se pokusit odebrat spárovaný zvukový procesor ze smartphonu a poté jej znovu spárovat. Další informace naleznete v části „Jak odebrat dříve spárovaný zvukový procesor“?


Když streamujete zvuk ze smartphonu, zvukové procesory se automaticky přesunou do streamovaného programu. Chcete-li se vrátit k programu pro sluch, přerušte streamování.


Možná jste ztratili spojení se zvukovým procesorem. Po opětovném navázání připojení můžete program znovu změnit.


Indikátor baterie v aplikaci zobrazí aktuální úroveň nabití baterie zvukového procesoru jako plnou nebo slabou. Slabá baterie znamená, že bezdrátový provoz je téměř přerušen a že baterie by měly být brzy vyměněny.

Zvukový procesor Baha 6 Max používá baterii zinek-vzduch, která poskytuje téměř stejnou úroveň nabití, dokud není téměř vybitá a poté velmi rychle ztrácí nabití. Pro aplikaci je proto obtížné zobrazit přesnou úroveň nabití baterie, dokud zvukový procesor nevydává upozornění na baterii.


Ne. Aplikace nemá významný vliv na spotřebu baterie zvukového procesoru. Spuštění aplikace spotřebuje část energie baterie smartphonu, podobně jako jiné aplikace.


Ano. Pokud své mobilní zařízení spárujete se zvukovým procesorem vašeho dítěte, můžete ho ovládat a sledovat na dálku, ale musíte být v dosahu. To vám umožní zobrazit stav baterie, nastavit hlasitost a změnit program, aniž byste se museli dotknout zvukového procesoru.