Skip to main content

Сдвояване на Вашия звуков процесор със съвместимо устройство с Android™^

Как да сдвоя моя звуков процесор с моето устройство с Android?

Преди да можете да използвате функциите за управление на приложението Nucleus Smart, трябва да сдвоите звуковия(те) си процесор(и) Nucleus 7 или Kanso 2 с Вашето съвместимо устройство с Android.

 

Мога ли да сдвоявам двустранни звукови процесори с моето устройство с Android?

Да. Ако имате двустранни звукови процесори, трябва да сдвоите и двата си звукови процесора с Вашето съвместимо устройство с Android. За да направите това, сдвоете и двата звукови процесора едновременно (по време на един и същ прозорец за сдвояване).

Как да разреша директно предаване с моето устройство с Android?

След сдвояване на съвместимо устройство с Android може да разрешите предаването към Вашия звуков процесор Nucleus 7 или Kanso 2. Следният видеоклип предоставя инструкции за това.

 

 

Забележка: В зависимост от Вашата версия на софтуера на Android някои от показаните екрани може да се различават. За актуалната информация относно съвместимостта посетете www.cochlear.com/compatibility.
^Приложението Nucleus Smart на Cochlear е налично в App Store и Google Play. За информация относно съвместимостта посетете www.cochlear.com/compatibility. Android е търговска марка на Google LLC. Роботът на Android е възпроизведен или модифициран от разработката, създадена и споделяна от Google, и се използва съгласно условията, описани в Creative Commons 3.0 Attribution License (Криейтив комънс 3.0 – лиценз за притежание). Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
Актуализацията на фърмуера, необходима за съвместимост с Android, за звуковия процесор Nucleus 7 и Kanso 2 може да не е налична за Вашия пазар. За още информация се свържете с Cochlear.
Словната марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всякакво използване на тези марки от Cochlear Limited е по лиценз.