Privacybeleid

Young boy talking on the telephone

Onze verplichting tot privacy

Cochlear Limited, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2019, Australië (hierna “Cochlear Limited” genoemd) en zijn dochterondernemingen en afdelingen (hierna "wij", "ons", "Cochlear" en "Cochlear Group" genoemd) waarvan u hier een lijst vindt, zijn verplicht de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen conform de geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Dit privacybeleid zet de manier waarop de Cochlear Group gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt uiteen, met betrekking tot persoonlijke gegevens ontvangen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), inclusief de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt met betrekking tot websites van Cochlear in EMEA. Zie de lijst van bedrijven binnen de Cochlear Group in deze regio a.u.b.

Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is Cochlear Limited de eindverantwoordelijke voor persoonlijke gegevens die worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Lokale bedrijven van de Cochlear Group kunnen ook optreden als lokale gegevensverantwoordelijke zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid, om persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken of gebruiken via websites van Cochlear of op elke andere manier.

Laatst bijgewerkt: oktober 2015

Uw toestemming

Bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan Cochlear zullen wij u in veel gevallen afzonderlijk vragen om:

 1. te bevestigen dat u begrijpt dat uw persoonlijke gegevens, inclusief medische gegevens, worden verzameld, verwerkt en/of gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met elke andere uitleg die u eventueel krijgt op het moment waarop u de gegevens verstrekt; en
 2. toe te stemmen en akkoord te gaan met een dergelijke verzameling en verwerking en, voor zover relevant, akkoord te gaan met het delen van uw persoonlijke gegevens met derden.

Wij zullen u ook de volgende gegevens verstrekken:

 • de identiteit van de gegevensverantwoordelijke;
 • de nagestreefde doelen van de gegevensverwerking;
 • indien van toepassing, het verplichte of optionele karakter van de antwoorden die van u zullen worden gevraagd;
 • indien van toepassing, de potentiële gevolgen met betrekking tot uw antwoord;
 • de ontvangers van de gegevens of de categorieën van ontvangers;
 • uw toegekende rechten door de geldende wetgeving.

Daarnaast, wanneer u persoonlijke gegevens aan Cochlear verstrekt in naam van iemand anders (bijvoorbeeld, als hun verzorger, ouder of wettelijke voogd), vragen wij u om te bevestigen dat u bevoegd bent om toe te stemmen met het gebruik van hun gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer u niet toestemt met het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw persoonlijke gegevens (inclusief medische gegevens) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, dient u geen persoonlijke gegevens aan de Cochlear Group te verstrekken. Let op dat indien u een medische professional bent en wij een duurzame zakelijke relatie met u hebben, wij u niet om uw toestemming zullen vragen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken of gebruiken, wanneer het verrichten van diensten en de ondersteuning die wij elkaar geven, zowel ons als u dienen.

Welke gegevens verzamelt Cochlear?

De gegevens die wij van u verzamelen zijn:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw geboortedatum
 • uw geslacht
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer(s)
 • uw faxnummer
 • uw kredietkaart-/bankkaartinformatie (als er sprake is van betalingsverkeer met ons)
 • uw medische gegevens
 • gegevens van uw audioloog of andere relevante medische professional(s)
 • uw implantatiegegevens en -geschiedenis
 • uw voorkeuren en belangen

Hiertoe kunnen ook behoren:

 • informatie over waar u hebt gehoord over de Cochlear Group;
 • specifieke producten of diensten waar u meer over wilt weten;
 • productinformatie (zoals model en gebruik van implantaat, geluidsprocessor, afstandsbediening, software en accessoires, serienummer) met betrekking tot producten van Cochlear die u gebruikt of hebt gebruikt;
 • uw gebruiksgegevens en MAP-gegevens (d.w.z. gegevens gebruikt om uw Cochlear TM implantaatsysteem volgens uw individuele behoeften te programmeren), inclusief gegevens met betrekking tot de programma-instellingen gebruikt door uw audioloog om uw Cochlear apparaat op maat te maken;
 • gegevens over prestaties en betrouwbaarheid van producten en over dienstverlening, registratie- en metinggegevens;
 • foto's/afbeeldingen (indien u toestemming hebt gegeven);
 • gegevens die u invult in "vrije tekst"-velden;
 • gegevens uit enquêtes die we af en toe kunnen uitvoeren op de site voor onderzoeksdoelen, indien u beslist om te antwoorden of deel te nemen;
 • in verband met een faciliteit om een account aan te melden, uw inlog- en wachtwoordgegevens;
 • berichten die u naar ons stuurt, bijvoorbeeld om een probleem te melden of vragen, opmerkingen of commentaar over de site of zijn inhoud te versturen;
 • voor sollicitaties - alle persoonlijke gegevens en documenten die u verstrekt als bewijs van uw vaardigheden, kwalificaties, opleiding, beroepservaring, identiteit en wettelijk recht op werk.
 • Informatie over uw gezondheid, gehoortoestand en implantaat wordt in dit privacybeleid ook „medische gegevens” genoemd.

Indien u een medische professional bent, kunnen wij ook persoonlijke gegevens over u verzamelen waaronder:

 • uw medische specialiteit
 • uw klinische interesses
 • uw kliniek(en)
 • uw aankoop van Cochlear producten
 • gegevens over uw operaties in verband met Cochlear producten
 • uw gewenste taal
 • alle andere gegevens (zoals betalingsgegevens) die nodig zijn voor betalingsverkeer tussen u en de Cochlear Group

Hoe gebruikt Cochlear uw persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken mits toestemming en voor zover toegestaan door de geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming voor de volgende doelen:

 • om u producten, informatie en diensten te verstrekken die u vraagt;
 • om het gebruik en de prestaties van uw apparaat (bijv. om afregelen, activeren, onderhoud, service en reparatie, beheer en medische samenwerking met betrekking tot het apparaat mogelijk te maken) en andere producten en diensten van Cochlear, waaronder garantierechten voor de gebruiker, te ondersteunen en verbeteren;
 • om aan alle regelgevingen te voldoen, zoals een lijst bijhouden van medische vragen, klachten, ongewenste voorvallen en terugroepingen met betrekking tot onze producten en om u te contacteren om aan alle wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
 • om het onderhoud van producten en diensten van Cochlear te informeren en beheren;
 • om een distributielijst en geschiedenislijst van producten van Cochlear bij te houden;
 • voor veiligheid, krediet- of fraudepreventie;
 • wanneer u ons de toestemming hiertoe hebt gegeven, om u te contacteren met aanbiedingen van Cochlear en andere informatie van Cochlear waarvan wij vinden dat ze interessant zal zijn voor u of om u informatie, diensten, instructies, tips en advies te geven over hoe de prestatie van onze producten te verbeteren of ze optimaal te benutten. U kunt ons op ieder moment kosteloos laten weten dat u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, door u af te melden van elektronische berichten via de links die onderaan de elektronische communicatie zijn voorzien of zoals uiteengezet onder "Contacteer ons" onderaan;
 • om alle vragen of verzoeken die u heeft te behandelen;
 • om upgrades en verbeteringen van onze producten en diensten te testen en ontwikkelen en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • om gegevens over prestaties, gebruik en betrouwbaarheid van producten en over dienstverlening te verzamelen en analyseren;
 • om een profiel aan te maken van de interacties die wij met u hebben, om ons te helpen begrijpen welke informatie u eventueel zou willen ontvangen en om u een gepersonaliseerde ervaring te geven wanneer u communiceert met Cochlear;
 • om marktonderzoek uit te voeren en u te vragen om, zonder verplichting, deel te nemen aan enquêtes. Wij zullen uw toestemming vragen om dit te doen via e-mail of telefonisch en u kunt ons op ieder moment laten weten dat u liever niet wenst deel te nemen aan deze enquêtes door ons te contacteren via de voorziene adressen of links zoals hieronder uiteengezet onder "Contacteer ons";
 • om de inhoud, functionaliteit en het gebruiksgemak van onze websites te verbeteren; en
 • om onze marketing en promotionele inspanningen te verbeteren en marketinganalyses uit te voeren.

Uw persoonlijke gegevens zullen zowel via elektronische als niet-elektronische middelen worden verwerkt door Cochlear.

In sommige gevallen kan het verstrekken van uw persoonlijke gegevens nodig zijn om u producten, informatie en diensten te verlenen die u vraagt en om relevante ondersteunings- en onderhoudsactiviteiten uit te voeren zoals hierboven toegelicht. Wanneer wij niet over uw persoonlijke gegevens beschikken, zal het in deze gevallen voor ons onmogelijk zijn om de gewenste producten en diensten te verlenen. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens vragen om marketing- en promotionele berichten naar u te kunnen versturen, en wij niet over deze gegevens beschikken, zal het voor ons onmogelijk zijn om deze berichten naar u te versturen, maar zal dat geen gevolg hebben voor het hoofddoel van de gegevensverzameling.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij delen uw persoonlijke gegevens enkel met derden in zover u akkoord bent gegaan om dit te doen of zoals vereist of toegestaan door de geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming:

 • met derden aan wie u uw persoonlijke gegevens direct op onze websites hebt gegeven (bijv. wanneer u iets koopt in onze online winkel en u uw creditcardgegevens voor betaling invoert, kunnen dergelijke gegevens aan een betalingsaanbieder worden gegeven);
 • binnen de Cochlear Group of bedrijven (inclusief Cochlear distributeurs). Elk lid van de Cochlear Group zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken en delen zoals uiteengezet in dit privacybeleid;
 • met bedrijven en instanties die diensten verrichten voor de doelen beschreven in dit privacybeleid, in zover deze doelen Cochlear en de diensten die het aan u verleent, dienen. In sommige gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens direct aan deze derde serviceverleners op onze websites verstrekken (bijv. wanneer u iets koopt in onze online winkel en uw creditcardgegevens voor betaling invoert), en de gegevens kunnen al dan niet door die derde partij met Cochlear worden gedeeld. Gegevens die u direct aan dergelijke derden versterkt, zullen onder hun eigen privacybeleid vallen;
 • wij maken persoonlijke gegevens bekend aan toezichthouders en ordehandhavers die hierom vragen (als wij ervan overtuigd zijn dat dit wettelijk en correct is);
 • als wij een reorganisatie ondergaan of aan derden worden verkocht, kunnen alle gegevens die wij over u in ons bezit hebben, worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde in overeenstemming met de geldende wetgeving;
 • op basis van uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met geautoriseerde derde door Cochlear gecertificeerde servicepartners of medische specialisten of andere dienstverleners om uw geschiktheid voor onze producten te kunnen beoordelen, om u te helpen problemen met onze producten te beoordelen of omwille van andere redenen die verband houden met behandeling, medische operaties of betaling, of om uw medische specialist of Cochlear distributeur of dienstverlener in staat te stellen om producten en diensten van Cochlear aan u te promoten;
 • met dienstverleners die dergelijke gegevens kunnen verwerken in naam van Cochlear en in overeenstemming met dit privacybeleid om de dienstverrichting van Cochlear te ondersteunen (gegevensverwerkers kunnen bijv. backoffice-ondersteuningsdiensten, IT-diensten, productreparatie en -onderhoud verlenen);
 • in overeenstemming met geldende nationale wetten, kunnen wij persoonlijke gegevens, inclusief medische gegevens bekendmaken aan een ouder, voogd of verzorger (wat van toepassing is) van een gebruiker van een product van Cochlear, aan een kliniek of het ziekenhuis waar hij/zij onder behandeling is, aan de chirurg, audioloog, arts, zorgverzekeraar en andere medische dienstverleners, aan een geautoriseerde externe vertegenwoordiger van Cochlear (zoals een Cochlear distributeur), alsook aan toezichthoudende overheidsinstanties.

Indien u een medische professional bent, verzamelen, verwerken en gebruiken wij, naast de gegevens en bekendmakingen waarnaar hierboven wordt verwezen, persoonlijke gegevens over u (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens), zodat wij de relevante personen en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor en de dienstverlening aan een gebruiker van Cochlear producten, kunnen informeren dat u zijn/haar medische professional bent.

Cookies, gelijkaardige technologieën en sociale media plug-ins

Wij vergaren informatie over onze website via "cookies" en gelijkaardige technologieën. Wij gebruiken bijvoorbeeld webanalyse-services zoals Google Analytics en Google Adsense en Google DoubleClick, twee services van Google om advertenties te beheren en te plaatsen, zodat wij onze website voor u interessanter kunnen maken. Verder hebben wij sociale plug-ins van sociale netwerken als Facebook en Twitter geïnstalleerd, zodat u alles wat u interesseert kunt delen met uw vrienden en connecties op sociale netwerken. Zie ons cookiebeleid voor meer details a.u.b.

Internationale gegevensoverdracht

Waar u ons uw toestemming hebt gegeven of in zover toegestaan door geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming en om een hele reeks diensten te kunnen aanbieden, zullen alle gegevens die aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt door Cochlear Limited, op IT-systemen die zich in Australië en/of op locaties en systemen van bedrijven van de Cochlear Group en/of dienstverleners van Cochlear wereldwijd bevinden, die uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken namens ons. In zover gegevens worden verwerkt en gebruikt (bijv. opgeslagen) in een land buiten de EU/EEA, kan het land in kwestie een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan de landen binnen de EU/EEA. Voor zover dit gegevens betreft die werden verzameld, bewerkt en gebruikt in de EU/EEA (bijv. gegevens van EU-/EEA-burger), zal Cochlear ervoor zorgen dat het een voldoende gegevensbeschermingsniveau biedt conform EU-normen.

Links naar andere websites

Cochlear is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en onderschrijft niet, de wijze van gegevensbescherming of de inhoud van andere gelinkte sites.

Informatiebeveiliging

Cochlear Group heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens te beschermen die wij onder andere krijgen door misbruik, verlies en onbevoegde toegang, manipulatie en openbaarmaking.

Privacy van kinderen

Cochlear erkent de noodzaak om de privacy van al zijn klanten te beschermen, in het bijzonder de privacy van kinderen. De websites van Cochlear zijn niet voor kinderen bedoeld. Cochlear richt zijn websites niet op kinderen. Cochlear verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen zonder ouderlijke toestemming.

Toegang verkrijgen tot persoonlijke gegevens, persoonlijke gegevens updaten, wissen of corrigeren

U hebt het recht op toegang tot persoonlijke gegevens die verband houden met u en om de inhoud en de oorsprong ervan te kennen, inclusief om er een kopie van te vragen. In overeenstemming met de geldende nationale wetgeving kan hiervoor een betaling verschuldigd zijn; indien een betaling verschuldigd is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen voordat er kosten ontstaan en kunt u beslissen of u alsnog wilt voortgaan.

U hebt ook het recht om de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te controleren of om een update, correctie of integratie van de gegevens in kwestie te vragen. Verder hebt u het recht om te vragen om gegevens die onwettig werden verwerkt, te schrappen, anonimiseren of blokkeren, en ook om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk, op basis van gegronde redenen, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die als doel heeft reclamemateriaal te versturen of aan direct selling te doen of anders om deel te nemen aan marktenquêtes of enquêtes voor commerciële communicatie. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doelen via geautomatiseerde contactmiddelen, reikt ook tot de verwerking van de gegevens via niet-geautomatiseerde middelen.

Wanneer u vindt dat gegevens die we over u hebben, niet correct of onvolledig zijn, of voor de uitoefening van al uw rechten zoals hierboven beschreven, contacteer ons dan door een e-mail te versturen naar links of adressen die staan onder "Contacteer ons" a.u.b. Het kan zijn dat wij uw gegevens moeten markeren met een passende toelichting, in plaats van de informatie te wijzigen of verwijderen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij ook passende stappen nemen om uw identiteit te controleren, voordat wij u voorzien van persoonlijke gegevens of onze gegevens corrigeren/van opmerkingen voorzien. U kunt het ons ook op ieder moment laten weten als u er de voorkeur aan geeft niet deel te nemen aan marktonderzoeken. Zie „Contacteer ons” hieronder.

Als er wijzigingen zijn in uw contactgegevens of voorkeuren met betrekking tot de informatie die u wenst te ontvangen, geef deze dan aan ons door, zodat wij onze gegevens actueel kunnen houden.

Indien u een medische professional bent, kunt u ons contacteren via uw gewone zakelijke communicatiekanalen met Cochlear. Als alternatief kunt u ons contacteren op privacy.europe@cochlear.com of door naar uw dichtstbijzijnde Cochlear kantoor te schrijven.

Herzieningen van dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid op ieder moment wijzigen door een herziene versie op de website te plaatsen. Tenzij anders vermeld, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle gegevens die we over u hebben.

Contacteer ons / uw lokaal bedrijf van de Cochlear Group

Indien u toegang wenst tot uw gegevens, uw contactvoorkeuren wenst te wijzigen, meer informatie wenst te ontvangen over dit privacybeleid, bezorgd bent over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, of de toestemmingen die u ons hebt verleend voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, stuur dan een e-mail naar privacy.europe@cochlear.com of schrijf naar de privacycoördinator bij uw lokaal Cochlear kantoor zoals hieronder vermeld; indien er geen lokaal Cochlear kantoor is, schrijf dan naar de privacycoördinator van onze dichtstbijzijnde opgesomde locaties of vestigingen of contacteer: Cochlear Ltd., Att. Privacy Officer, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2019, Australia.

Indien u een medische professional bent, kunt u ons contacteren via uw gewone zakelijke communicatiekanalen met Cochlear. Als alternatief kunt u ons contacteren op: privacy.europe@cochlear.com of naar uw dichtstbijzijnde Cochlear kantoor schrijven.

Lokale gegevensverantwoordelijken

Land Lokale gegevensverantwoordelijke Andere gegevensverantwoordelijken van Cochlear

Oostenrijk

Cochlear Austria GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96, 45.Stock
1200 Wien, Austria

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Benelux (België, Nederland, Luxemburg)

Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20 i
2800 Mechelen - België

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Tsjechië

Cochlear Czech Republic
Kamenická 56
170 00 Praha 7 - Czech Republic

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Frankrijk (inclusief Marokko, Algerije en Tunesië)

Cochlear France S.A.S.
135 Route de Saint-Simon
31100 Toulouse - France

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

 

Duitsland

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Karl-Wiechert-Allee 76 A
30625 Hannover - Germany

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Iberië (Spanje, Portugal)

Cochlear France S.A.S.
135 Route de Saint-Simon
31100 Toulouse - France

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Italië

Cochlear Italia S.r.l.
Via Larga 33
40138 Bologna - Italy

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited
Cochlear AG

Midden-Oosten

Cochlear Middle East FZ-LLC
Dubai Healthcare City
Al Razi Building 64
Dubai - United Arab Emirates

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland

Cochlear Nordic AB
Konstruktionsvägen 14
435 33 Mölnlycke - Sweden

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Zwitserland

Cochlear AG
EMEA Headquarters
Peter Merian-Weg 4
4052 Basel - Switzerland

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Turkije

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1
Kavacık, 34805 Beykoz-Istanbul

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Verenigd Koninkrijk

Cochlear Europe Ltd
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ - United Kingdom

Cochlear Limited

Alle andere EU-landen

Cochlear Europe Limited

Cochlear Limited

Alle andere niet-EU-landen

Cochlear Europe Limited

Cochlear Limited

 

Dit privacybeleid treedt in werking vanaf 8 oktober 2015.

Stuur ons uw vragen of opmerkingen